28.2.05

Rustig?

Het is een rustige tijd voor gemeenteraden, schrijft de Goudsche Courant vandaag. In verschillende K5-gemeenten komen raadsvergaderingen bij gebrek aan agendapunten te vervallen. Tja, het áántal agendapunten in Ouderkerk valt wel mee, maar de onderwerpen die zich de komende tijd aandienen zijn wel zéér gewichtig. Donderdag beslist de gemeenteraad opnieuw over het MFGG. Het collegevoorstel laat helaas ruimte over voor een gebouw zónder de openbare basisschool. Wij, de PvdA, zullen wijzigingsvoorstellen presenteren om te garanderen dat De Kranepoort er toch ook in komt. Zonder Kranepoort geen MFGG, dat moet het uitgangspunt zijn. En gelukkig vinden de andere partijen dat ook.
En dan is er morgenavond een besloten bijeenkomst van de commissies Financiën en Algemeen Bestuurlijke Zaken over de komende bezuinigingsoperatie. De komende weken moeten heftige besluiten worden genomen om de gemeente financieel gezond te houden. Dat die ingreep nodig is, heeft alles te maken met de slechte economische toestand van het land. Als het Rijk minder geld ontvangt, gaat er ook minder geld naar het Gemeentefonds – en dus moeten alle gemeenten interen.
Ik loop niet weg voor impopulaire maatregelen, die horen helaas ook bij het raadslidmaatschap. Maar ik vind wel, dat de discussie niet geïsoleerd mag worden gevoerd. Het kan niet zo zijn dat op plek A een enthousiaste groep Gouderakkers op verzoek van de gemeente zit te werken aan een toekomstvisie voor hun dorp, terwijl op plek B diezelfde gemeente draconische maatregelen neemt die zo’n visie bij voorbaat onrealistisch maken.
Over toekomstvisie gesproken: tijdens de indrukwekkende informatieavond van de Zellingwijk, anderhalve week geleden (schandalig overigens dat behalve het CDA en de PvdA, de gemeenteraad schitterde door afwezigheid), sprak ik gedeputeerde Dwarshuis aan over de begraafplaats op de Schanspolder. ‘Het is uitgesloten dat die er komt’, zei ze. Dat is klare taal, daar houd ik van. Maar toen ik haar vroeg naar de reden, kwam ze niet veel verder dan het feit, dat het Hollandsche IJsselproject geen ruimte biedt voor een begraafplaats op die locatie. Het Hollandsche IJsselproject – dat loopt 15 jaar, van 1996 tot en met 2010. Als dat betekent dat er gedurende die tijd geen mogelijkheid is om gewijzigde inzichten en nieuwe maatschappelijke prioriteiten een kans te geven, dan is er iets goed mis. Dan gooi je de deur gedurende lange tijd op slot en word je als overheid niet bepaald betrouwbaarder. Een moderne overheid hoort flexibel te zijn, te luisteren naar de wensen van de samenleving, lokale aangelegenheden over te laten aan het lokale bestuur en niet rigide vast te houden aan een eens ingezette koers. Als een begraafplaats nou strijdig zou zijn met natuur, dan kon ik het nog begrijpen. Maar ervaringen elders leren dat beide functies heel goed met elkaar te verenigen zijn. Dat heb ik de gedeputeerde ook verteld, maar het was tegen dovemansoren gezegd.
Toch raar, dat ze in Den Haag beter menen te weten waar een gemeente behoefte aan heeft dan de gemeente zelf.

Geen opmerkingen: