30.6.04

Heilige koe

Gisteravond was de informatiebijeenkomst van de gemeente over het ophogen en herinrichten van enkele straten in Gouderak. Anders dan voorheen krijgen de bewoners nu alle ruimte om hun zegje te doen, pas daarna gaat de gemeente aan de slag om een ontwerp te maken. Dat is natuurlijk veel beter dan vroeger, toen de gemeente al met een ontwerp kwam en de bewoners als ze geluk hadden hier en daar nog een stoeptegel mochten aanpassen. Een goede ontwikkeling dus.
Welke straat in Ouderkerk ook wordt aangepakt, altijd zal het parkeren van de heilige koe een punt van discussie zijn. Steeds weer moet die onmogelijke keuze tussen groen en blik worden gemaakt. Dat krijg je als twee, drie of zelfs vier auto’s per huishouden ‘normaal’ wordt. Welnu, dat moge volgens sommigen zo zijn, het kan niet zo zijn dat het ook ‘normaal’ wordt gevonden dat die auto’s allemaal het liefst voor de eigen voordeur worden geparkeerd. Dat is godsonmogelijk.
Een oplossing kan zijn: de introductie van de parkeervergunning. Ieder huishouden krijgt van de gemeente één parkeervergunning en één parkeerkaart voor visite. Wie een tweede of derde vergunning wil, zal daarvoor diep in de buidel moeten tasten. Een beetje vergelijkbaar met de hondenbelasting: tweede en volgende honden werden vroeger, toen de hondenbelasting in Ouderkerk nog bestond, ook zwaarder belast. Om iets te reguleren kun je burgers via hun portemonnee aanspreken, dat werkt vaak het best.
Is een parkeervergunning ongepast voor een dorp met de schaal van Gouderak of Ouderkerk aan den IJssel? Misschien, maar dan moeten we ook niet zeuren dat er meer parkeerplaatsen moeten komen en gewoon de bereidheid hebben de koe een straat verder, waar misschien wel ruimte is, te stallen. Maar als we tóch een parkeervergunning gaan invoeren, dan alsjeblieft ook gelijk weer de hondenbelasting terug. Dat is geen kwestie van hondenbaasjes-pesten, dat is een principekwestie van de vervuiler die betaalt. De opbrengst moet dan wel worden besteed aan het schoon houden van de openbare ruimte.
Schoon, groen en niet al te veel blik – zeg eens eerlijk, dat klinkt toch aantrekkelijk?

25.6.04

Goud

Het was een lange zit. Acht uur lang vergaderde de gemeenteraad gisteren, van zes uur ‘s avonds tot twee uur ‘s nachts. Maar het is niet voor niets geweest, want de raad zette het licht op groen voor de komst van een multifunctioneel gebouw in Gouderak. Waar het college bleef steken in getob over de mogelijke financiële consequenties – wethouder Leo Barth waarschuwde dat Ouderkerk nu weer afstevent op een artikel 12-status – , nam de raad zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst van het dorp. Niet alleen biedt een MFGG, zoals het inmiddels in de volksmond is gaan heten, grote kansen voor de beide basisscholen, de bibliotheek en de peuterspeelzaal, de mogelijke kettingreacties zijn ook niet mis. Als de locatie van o.b.s. De Kranepoort vrij komt, kunnen daar bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen worden gebouwd: dicht bij de winkels en de bus, een perfecte locatie. Als de praktijken van de fysiotherapeut en de huisarts daar ook kunnen worden ondergebracht zou dat helemaal mooi zijn.
Laat ik eens vooruit denken: maak dan van die woningen een hofje, met een groene binnenplaats met bankjes en een waterpartij. We moeten in ieder geval niet de fout te maken dat we ook de vrijkomende locaties weer vol gaan stoppen met beton. Dan liever een of twee lagen de lucht in, zodat ook het groen de ruimte krijgt die het verdient.
Gistermiddag sprak ik iemand van muziekvereniging Caecilia, die nieuwsgierig informeerde naar de ontwikkelingen met het MFGG. Daar kon ik toen nog niets zinnigs over zeggen, maar zij hoopte toch vurig dat zo’n gebouw er zou komen. Want de drumband heeft nu geen oefenruimte en repeteert noodgedwongen in een bedrijfskantine, halverwege de dijk. Een MFGG kan een oplossing bieden. Ik ben het daarmee eens. Het is nu, in de euforie van het ‘go’-besluit, verleidelijk te gaan filosoferen over alle nieuwe mogelijkheden. Laat ik dat niet doen. Maar één ding staat voor mij voorop. Het gebouw moet daadwerkelijk multifunctioneel worden en, als een echt openbaar gebouw, iets van de gehele dorpsgemeenschap zijn. Met, inderdaad, bijvoorbeeld oefenmogelijkheden voor de drumband. Een uitdaging voor de architect. En voor de gemeente, want die zal de ‘regie’ moeten hebben. College, de bal ligt bij u. Ga aan de slag, máák er wat van. Of, zoals mijn fractiegenoot Ralph Brieskorn vannacht na afloop van de raadsvergadering tegen wethouder Van Adrichem zei: ‘Gerda, je hebt nu goud in je handen.’

18.6.04

Opzoomeren

Deze week met de bewoners van ‘mijn’ wijk plezierig overleg gehad over de inrichting (en daarmee de leefhaarheid!) van de buurt. Rond de jaarwisseling wordt de wijk opgehoogd en dat is een goed moment om als bewoners eens na te denken over wat we nou precies willen, zodat we onze suggesties en ideeën bij de gemeente kunnen neerleggen. Ik zat daar niet als raadslid, maar als bewoner. Het maakte in dit geval niet uit, want ook als raadslid huldig ik het standpunt dat de gemeente moet luisteren naar de bewoners. Zij moeten immers in die omgeving wonen en dan is het niet meer dan logisch dat de gemeente daar rekening mee houdt.
Het was goed om te merken dat de bewoners (een opkomst van 20 procent, niet gek tijdens het EK voetbal…) behoorlijk op één lijn zitten: we willen een groene straat, waarin het autoverkeer ondergeschikt is aan voetgangers en fietsers. Een woonerf-status zou het mooiste zijn. Met wat creativiteit moet het ook mogelijk zijn het aantal parkeerplaatsen te vergroten en toch ook het groengehalte op te krikken. We gaan de suggesties nu opschrijven en aan de gemeente overhandigen. En dan hoop en verwacht ik dat Ouderkerk de klantgerichtheid, tegenwoordig de norm in het lokaal bestuur, hoog in het vaandel voert. Ik weet zeker dat, als de gemeente daarvoor de middelen beschikbaar stelt, de bewoners ook een stuk van het beheer van de straat op zich willen nemen. Eén bewoner kwam zelf al met de suggestie: ‘Laat de gemeente bij de entree van het dorp plantenbakken ophangen, dan verzorg ík de planten wel.’ Kijk, dát zijn de mensen die de gemeente in de armen moet sluiten. In Rotterdam worden zo hele wijken ‘opgezoomerd’. Dat moet in Ouderkerk toch ook kunnen.

16.6.04

Spijt

Even mijn vorige bericht aanvullen: ook in 1990 blijkt de PvdA bij verkiezingen al een keer als grootste van Ouderkerk uit de bus te zijn gekomen. Had ik natuurlijk moeten weten, want dat waren verkiezingen voor de gemeenteraad. De afstand tot de nummer 2 was toen een stuk groter. Nu scheelde het vijf stemmen met het het CDA (544 tegen 539), in 1990 was het verschil 56 stemmen: PvdA 1232, CDA 1176, SGP 1081 en VVD 1026. Maar bij gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst ook veel hoger dan bij Europese verkiezingen. Dank aan Louwe Scheeringa van het gemeentehuis voor het opfrissen van mijn geheugen.
Iets heel anders: in Reeuwijk heeft de gemeenteraad tégen de komst van een rondweg gestemd. (Tussen haakjes: verstandig natuurlijk, tégen rondwegen stemmen. Moeten we in Ouderkerk ook doen.) Wat lees ik een dag later in de Goudsche Courant:
De meeste Reeuwijkse gemeenteraadsleden hebben er bij nader inzien spijt van dat ze afgelopen maandagavond tegen de aanleg van een nieuwe rondweg naar Reeuwijk-Dorp hebben gestemd. Als deze kwestie opnieuw aan de orde komt, dan zullen zij wel voor stemmen.
Want: staande de vergadering zou het college zó veel mist hebben opgeworpen en het oorspronkelijke voorstel op zó veel onderdelen hebben gewijzigd, dat de raad eigenlijk niet meer begreep waar het over ging. Als dit klopt (en dat moeten we nog maar zien, want de krant baseert zich op het verhaal van een wethouder en die hoort per definitie z’n mond te houden over wat de gemeenteraad eigenlijk had bedoeld), dan zou de Reeuwijkse bevolking zich onmiddellijk in een referendum moeten uitspreken voor tussentijdse verkiezingen. Zo’n raad verdient het niet te blijven zitten. ’s Avonds een vent, ’s morgens een vent. Ga niet de volgende dag jammeren over wat je de avond daarvoor hebt gedaan. Zeker niet als je nuchter en bij je volle verstand was. Ik neem aan dat het ook in Reeuwijk niet de gewoonte is van raadsleden om zich tijdens de vergadering vol te gieten.

14.6.04

De grootste

Jezelf kietelen is soms ook leuk. Navraag bij het gemeentehuis bevestigde wat ik al dacht: sinds 1985, toen de gemeente Ouderkerk ontstond uit de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak, is de PvdA hier nog nooit de grootste partij geweest. Tot 10 juni 2004, verkiezingsdag voor het Europees Parlement. Goed, er was een lijst ChristenUnie-SGP die nog meer stemmen kreeg dan de PvdA, maar als je die twee los van elkaar terugbrengt tot normale proporties, dan heeft de PvdA als partij toch écht de meeste stemmen gekregen. Het scheelde maar een haar met het CDA, maar toch. Een dag dus om in de annalen bij te schrijven. Dat is bij deze gebeurd.

11.6.04

Europa lokaal

Wie zegt dat lokale politiek er niet toe doet bij verkiezingen voor het Europees Parlement, heeft geen gelijk. Zie het voorbeeld Schoonhoven. Van de vijf Krimpenerwaardgemeenten is Schoonhoven de enige met GroenLinks in de gemeenteraad. Nu heeft GroenLinks ook landelijk gezien gisteravond een flinke veer moeten laten, maar in de Krimpenerwaard verloor deze partij in Schoonhoven aanmerkelijk méér dan in Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist. De PvdA in Schoonhoven heeft daar dankbaar van geprofiteerd. Ik geloof vast en zeker dat GroenLinks in Schoonhoven dit aan zichzelf te danken heeft. Als ik zo de berichten in de krant lees over de manier waarop deze partij daar opereert, en ook kijk naar de stukjes hierover in de weblog van partijgenoot Jan Beugelaar, dan denk ik: daar maak je geen goede sier mee bij de kiezer. En dus rekent die kiezer bij de eerste de beste mogelijkheid die zich voordoet af met die partij – anders kan ik de uitslag van Schoonhoven niet interpreteren. Jammer voor GroenLinks, want het is een sympathieke partij.
En in Ouderkerk? Ik kan alleen maar tevreden zijn over het verkiezingsresultaat. Het is grappig om te zien wat er gebeurt als de opkomst eens hoger is dan anders: de SGP/ChristenUnie krijgt dan direct forse klappen. Dat deze combinatie in Ouderkerk nog altijd bij Europese verkiezingen het best scoort, heeft alleen maar te maken met het trouwe stemgedrag van de achterban. Het is bekend dat een lage opkomst slecht is voor de PvdA. Gisteren was de opkomst in Ouderkerk 46 procent. Boven het landelijk gemiddelde, maar nog altijd onvergelijkbaar met verkiezingen voor gemeenteraad of Tweede Kamer. Dat de PvdA dan tóch goed uit de verf komt, is uitermate positief.
O ja, de volledige Ouderkerkse uitslag (én die van de K5) staat hier.

10.6.04

Baas

Een goede baas heeft aandacht voor de menselijke kanten van haar medewerkers. Vandaag zat ik op het stembureau in Lageweg, samen met onder anderen gemeenteambtenaar Kees Dijksman. Die had gisteren, samen met een stuk of zes collega’s, ruim acht uur door de polder geploeterd, een survivaldagje (zie ook dit artikel). Honderd kilometer fietsen en tussendoor wat ‘spelletjes’, zoals hij het gekscherend noemde. Noem door de sloten baggeren, roeien en een zeephelling nemen maar spelletjes. Daar is toch wel een zekere conditie voor nodig. Petje af dus voor deze ambtenaren. Dat vond ook burgemeester Jon Hermans, die op het stembureau Kees kwam verrassen met een bloemetje en een gigamedaille van chocola. Traditiegetrouw had ze met een doos bonbons ook aan de bemensing van het stembureau gedacht. ‘Zó’n baas!’, zei Kees toen de burgemeester weer weg was. Ik kon het daar, smullend van een bonbon, alleen maar volmondig mee eens zijn. Maar ja, ze wil weg uit Ouderkerk. Goede bazen hebben helaas ook vaak ambities naar hogere bestemmingen. Waar ze ook heen gaat, vroeg of laat, de ambtenaren in haar nieuwe gemeente mogen blij met haar zijn.

8.6.04

Goed nieuws

Goed nieuws voor Gouderak deze week. Gisteravond besloot de commissie Welzijn en Onderwijs in meerderheid, de gemeenteraad positief te adviseren over de bouw van een multifunctioneel gebouw. Daarmee moeten de huisvestingsproblemen van vier belangrijke plaatselijke organisaties straks tot een einde behoren: de beide basisscholen, de peuterspeelzaal en de openbare bibliotheek. En, nog veel belangrijker: het dorp kan door zo’n gebouw een geweldige impuls krijgen. Niet alleen omdat het voorzieningenniveau op een hoger niveau wordt getild, maar ook omdat er aantrekkelijke locaties vrijkomen voor woningbouw en andere (gezondheids?)voorzieningen. Een stap in de goede richting dus.
Het andere goede nieuws is, dat de provincie Zuid-Holland ruim tienduizend euro subsidie heeft toegekend aan het Infopunt Zellingwijk. Dit is een adres in de Dorpsstraat waar bewoners van Gouderak terechtkunnen met vragen over de herontwikkeling van de wijk. Eindelijk, na twintig jaar, lijkt er schot in dit project te zitten. En eindelijk is ook duidelijk waar de Gouderakkers hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen. Terecht zegt de provincie, dat dit Infopunt het dorpsklimaat ten goede komt.
Vandaag was ik bij het congres van de VNG in Zaanstad, waar ik minister Thom de Graaf van bestuurlijke vernieuwing een pleidooi hoorde voeren over de nieuwe overheid. Dat is een overheid die luistert naar haar burgers: ‘Kijk naar oplossingen die burgers zélf aandragen’, zei hij. ‘Een open houding past bij een zich vernieuwend bestuur.’ Hij noemde het voorbeeld van een straat die ’s avonds laat nogal last had van geluid van jongeren. De bewoners spraken onderling af, dat het vanaf negen uur ’s avonds stil moet zijn. Ze vroegen de gemeente om een klok, die konden ze dan opvallend neerzetten zodat iedereen wist wanneer het tijd was om wat rustiger aan te doen. Een goed idee, vond de gemeente. Drie jaar later was er nog geen klok. ‘Weg vertrouwen in de overheid’, zei De Graaf.
Ik zou me zo kunnen voorstellen, de bestuurlijke cultuur hier een beetje kennende, dat iets dergelijks ook in Ouderkerk kan gebeuren. Volgende week gaan we met de bewoners van mijn straat rond de tafel te zitten om te kijken hoe we onze straat opnieuw willen inrichten als die over een paar maanden wordt opgehoogd. Ben benieuwd hoe de gemeente met onze voorstellen zal omgaan. Serieus toch zeker? Ouderkerk zal toch ook niet volgend jaar in een speech van een minister genoemd willen worden als een gemeente, die niet heeft begrepen hoe zij zich hoort te gedragen?

7.6.04

Achtertuin

Gesproken met bewoners van de Boezemsingel in Gouderak. Zij maken zich, begrijpelijk, zorgen over de mogelijke komst van een multifunctioneel gebouw in hun ‘achtertuin’. Het gesprek maakte weer eens duidelijk hoe snel misverstanden kunnen ontstaan en hoe belangrijk zorgvuldige communicatie is. Er zouden al tekeningen zijn, het gebouw zou op een paar meter afstand van de tuinen van de Boezemsingel komen. Indianenverhalen waarvan ik niet weet hoe ze in de wereld zijn gekomen. Inderdaad, er waren wat schetsen van architecten, maar die waren meer bedoeld om te kijken wat er mogelijk is en voor welke prijs. De tekeningen díe er waren, zijn echter al weer van tafel. Eerst de locatiekeuze, dan de uitwerking. Als zo’n gebouw er komt – en daar beslist de gemeenteraad over een paar weken over – dan moet natuurlijk met de omwonenden overlegd worden hoe dat eruit gaat zien, wat het betekent voor hun uitzicht en rust en hoe problemen kunnen worden opgelost. Dat is in Ouderkerk aan den IJssel bij De Spil ook gelukt, dat moet in Gouderak ook kunnen. Omdat ik de betrokkenheid van de omwonenden belangrijk vind, heb ik, als voorzitter van de commissie waarin een advies wordt geformuleerd voor de gemeenteraad, hen uitgenodigd de commissievergadering van vanavond bij te wonen. Het wordt een belangrijke avond. Het advies zal zwaar wegen bij de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad. Er staat veel op het spel: de toekomst van het onderwijs, van het peuterspeelzaalwerk, van de openbare bibliotheek – misschien zelfs van de leefbaarheid van het dorp. Vanavond, acht uur, in het Dorpshuis.

3.6.04

Communicatie

Gisteravond Leen van Winden vervangen in de commissie VROM. Die commissie heeft een reputatie op te houden: meestal gaan de vergaderingen tot laat in de avond door, maar nu viel de hamer rond tien uur al voor het laatst. Dat kwam me goed uit, kon ik de commissie Financiën van vanavond nog een beetje voorbereiden, waar ik Ralph Brieskorn vervang. Lastig, die vakanties en werkverplichtingen. Maar volgende week mag Leen in mijn plaats naar ABZ!
In VROM uitgebreid stilgestaan bij de communicatie tussen college en burgers over het bouwplan op het voormalig Spiritterrein, achter de Burg. De Zeeuwlaan. Als iets duidelijk werd, is dat wethouder Leo Barth en de bewoners die bezwaar maken tegen de bouwplannen de afspraken heel verschillend interpreteren. Dat komt ervan als je niets op papier vastlegt. En voor de raad/commissie is het daardoor heel moeilijk te controleren of het college wel juist heeft gehandeld. Misschien wel naar de letter van de wet, maar in ieder geval niet zorgvuldig. Dat moet echt veranderen. Als je afspraken niet vastlegt, kan je ook nergens op terugvallen. Juist voor een overheid is het belangrijk om aan dossiervorming te doen, omdat de raad of de individuele burger altijd moet kunnen controleren of zij consistent en fatsoenlijk heeft gehandeld – ook achteraf!
Vanavond dus Financiën, met een heikele agenda: de herinrichting van de raadszaal die 55 procent duurder wordt dan we eerst dachten (70.000 in plaats van 45.000 euro), en de uitbreiding van de Kon. Wilhelminaschool waarvoor het college ineens een krediet vraagt zonder dat daar ooit eerder in de raad over is gesproken. Ik verheug me er nu al op, maar vrees dat het deze keer wél laat wordt.

1.6.04

Censuur?

Vond in de mail een bericht van het Bureau Rechtsbescherming in Utrecht, dat opkomt voor de belangen van de woonbooteigenaren bij de Zellingwijk. Bijgevoegd was een fax, die het Bureau een paar dagen geleden naar het college had gestuurd. Daarin werd verwezen naar een besluit dat het college op 4 mei kennelijk over die woonboten had genomen. Nu krijgen raadsleden, media en andere geïnteresseerden wekelijks trouw de besluitenlijst van B en W toegestuurd. Maar in die van 4 mei wordt met geen woord gerept over de woonbotenkwestie. Nu vraag ik me af: worden die besluitenlijsten door het college gecensureerd, zijn ze wel volledig of worden er dingen achtergehouden? Als dat laatste zo is, dan heeft het versturen van de besluitenlijsten geen zin – nog afgezien van het feit dat dat natuurlijk helemaal niet kán! Openbaarheid van bestuur is een groot goed, en de besluitvorming hoort zo transparant mogelijk te zijn. Ik heb daarom maar de volgende vragen aan het college gesteld:
1. Heeft het college op 4 mei 2004 een besluit genomen als genoemd in de fax d.d. 27 mei 2004 van het Bureau Rechtsbescherming?
2. Zo ja, waarom is dat niet opgenomen in de officiële besluitenlijst van B en W van de vergadering van 4 mei 2004?
3. Komt het vaker voor dat niet alle besluiten in de besluitenlijst worden opgenomen en zo ja, welke criteria hanteert het college daar dan bij?
4. Kan het college garanderen dat in het vervolg álle door het college genomen besluiten in de besluitenlijst worden opgenomen?
Maar misschien ben ik te achterdochtig en was er gewoon sprake van een foutje, een slordigheidje. Dan hoor ik dat wel…