13.7.04

Stoom afblazen

Zomerreces, dus deze weken niet zo veel te melden. Hoewel: vandaag kreeg ik de notulen van de BenW-vergaderingen van 6 en 8 juli onder ogen. Twee dingen vielen me op: 1) de Zellingwijk blijkt ineens onder wethouder Leo Barth te vallen en niet meer onder Gerda van Adrichem, en 2) in de onderhandelingen met transportbedrijf Verstoep over uitplaatsing van zijn bedrijf ten behoeve van een multifunctioneel gebouw moet Verstoep binnen twee weken komen met een mogelijk alternatief voor de locatie-Kattendijk (waar vroeger garagebedrijf De Waal zat), ‘daarna worden de onderhandelingen stopgezet’.
Wat het eerste betreft: ik had liever gehad dat Gerda het project Zellingwijk was blijven trekken. Zij kent de gevoelens over dit onderwerp in Gouderak, ze heeft in Gouderak haar netwerken en ik mag toch hopen dat zij ook de emotionele en sociale kanten van het onderwerp op waarde weet te schatten. Met Leo Barth aan het roer zal het weer sneller over de centjes gaan en niet over de immateriële aspecten van deze voor het dorp zo belangrijke zaak. Voor Leo Barth geldt wat Oscar Wilde ooit zei: hij weet van alles wat het kost, maar hij kent van niets de waarde.
En over het tweede: dit is natuurlijk niet de toon waarop je onderhandelingen voert. Ik heb er weinig hoop op, dat zo enig succes wordt geboekt. Een paar weken geleden hadden de fractievoorzitters en het college een achterkamertjesoverleg, waar het college eigenlijk de al een half jaar lopende discussie over het multifunctioneel gebouw nog eens dunnetjes wilde overdoen: kan de gemeente het financieel wel trekken, moeten we niet eens denken aan een andere locatie, kunnen we het gebouw niet gefaseerd neerzetten (eerst de School met de Bijbel, en dan over een jaar of wat De Kranepoort)? Allemaal vragen, die allang aan de orde zijn geweest. Mijn interpretatie is dat het college feitelijk weigert te doen wat de raad heeft opgedragen, en dat is een multifunctioneel gebouw realiseren aan de Huurmanlaan – en wel zo snel mogelijk. Enfin, op die bijeenkomst – die wat mij betreft nooit had hoeven en mogen plaatsvinden – heb ik gezegd dat als het college na de zomer niet met resultaten komt, mijn geduld op is.
Goed, dat was even wat stoom afblazen. Deze week ook de website van de PvdA bijgewerkt, onder andere met een alleraardigst artikel uit de Goudsche Courant over de bijzondere natuurwaarden van de Veerstalblokboezem. Zie het dossier ZWR op de site. Dit artikel geeft haarfijn aan waar het in de hele ZWR-discussie óók over hoort te gaan, maar waar alle Ouderkerkse partijen behalve de PvdA tot nu toe met een grote boog omheen lopen. Gouda, de provincie, Ouderkerk, ze sluiten allemaal de ogen voor wat de consequenties kunnen zijn van het tegen beter weten in vasthouden aan het dijktracé: een gang naar de rechter die met één blik op de lijst van beschermde dieren en planten die in de boezem voorkomen dit tracé naar de prullenbak zal verwijzen. Is het dan niet veel verstandiger nu al te kiezen voor de meest milieuvriendelijke variant?
Van de PvdA Gouda hoeven we geen steun te verwachten. Ik heb de nieuwe wethouder Siebe Keulen gefeliciteerd met zijn benoeming en hem meteen gevraagd of hij zich in het Goudse college ook eens sterk wil maken voor de natuur in de achtertuin van Gouda. Zijn antwoord: ‘Ik moet je teleurstellen, mijn mening over de ZWR tot nu toe is geen andere dan die van de PvdA Gouda.’ Jammer Siebe, dan moet je het zelf maar weten. See you in court!

1.7.04

Buurvrouw

Ridderkerk, het is voor mij terra incognita. Ik weet nog net dat het in de buurt van Rotterdam ligt en van de gemeentelijke website leer ik dat het vijf kernen heeft: Centrum, Slikkerveer, Rijsoord, Bolnes en Oostendam. Het klinkt exotisch ver weg, maar Slikkerveer ligt tegenover Krimpen aan de Lek, van de Krimpenerwaard slechts gescheiden door een rivier en er vaart nog een pontje ook. Bolnes ligt tegenover de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel. Als de gemeente Krimpenerwaard er ooit komt, wordt Ridderkerk gewoon een buurgemeente. En wordt Jon Hermans onze buurvrouw.
Ze gaat dus weg, de burgemeester. Gisteravond belde ze, voor de Ridderkerse gemeenteraad met de aanbeveling naar buiten kwam, met de Ouderkerkse fractievoorzitters: ‘Ik heb de laatste tijd niet stilgezeten’, zei ze, en bracht het nieuws van haar succesvolle sollicitatie voorzichtig. Ik stel het buitengewoon op prijs dat ze eerst de eigen raad informeerde. En ik ben ook oprecht blij voor haar.
Maar Ridderkerk? Het heeft iets saais, iets vreselijk doorsnees. Van de website word ik niet veel wijzer. Ik zie dat Leefbaar Ridderkerk de grootste partij in de raad is, gevolgd door de PvdA. Veel Leefbaren, dat wijst op onvrede onder de burgers over de gevestigde partijen. Het is geen kleine gemeente, bijna 47.000 inwoners – een stuk groter dan Delfzijl. Een mooie springplank voor een volgende carrièrestap naar een 100.000+ gemeente: de vorige burgemeester van Ridderkerk ging naar Zoetermeer. En verder? Het gemeentewapen wordt gesierd door St. Joris die de draak verslaat. Joris was de schutspatroon van de vroegere ‘Riederkerk’ waarnaar de gemeente is vernoemd, maar tegenwoordig lijkt er weinig ridderlijks en heldhaftigs te beleven in Ridderkerk. Als randgemeente van Rotterdam zal Ridderkerk ongetwijfeld ook met een overloop van grotestadsproblemen te maken hebben. En er is een Sportlaan en een Burgemeester De Zeeuwstraat – net als in Ouderkerk aan den IJssel.
Maar Groot Nieuws komt er nooit vandaan. Ja, drie weken geleden stond in de krant dat er een reuzenpython was gevangen. Kijk, dát is in Ouderkerk nog nooit voorgekomen, daar moet je dus voor in de grote stad zijn.
Ik hoop voor Jon Hermans dat die python niet symbool staat voor een bestuurlijke slangenkuil – maar met zo veel Leefbaren in de raad vrees ik het ergste.