31.8.04

Sneren

Mr X, over wie ik gisteren nog schreef, is dus Dick de Cloe – zo meldde de Goudsche Courant vandaag. Was waarnemer in Vlist, is waarnemer in Schoonhoven. Vanaf 1 oktober is hij beschikbaar en komt hij, misschien, naar Ouderkerk – Franssen volente. Volgende week donderdag komt de Commissaris van de Koningin naar Ouderkerk om met de fractievoorzitters over het post-Hermans tijdperk te praten. De Commissaris heeft de reputatie zich weinig gelegen te laten liggen aan de wensen van de raad, dus ik ben benieuwd hoe hij het gesprek gaat inzetten.
Nog even dit: zoals verwacht word ik vandaag uitgebreid geciteerd in de krant, bijvoorbeeld zo: "Bovendien is De Cloe een van de uitvinders van het dualisme en daar hebben we in de afgelopen tijd nu niet zo enorm veel goede ervaringen mee gehad", sneert Mudde richting vertrekkend burgemeester Hermans.
Tja, het citaat is feitelijk juist, maar dat ik zou ‘sneren’ richting Hermans komt toch echt voor rekening van de journalist. Als ik al ‘gesneerd’ (mooi woord trouwens) zou hebben, dan is dat richting het hele college dat, zoals ik wel vaker heb betoogd, weinig kaas heeft gegeten van de dualistische werkwijze.

30.8.04

Carrousel

De namencarrousel begint te draaien. Vandaag gebeld door de Goudsche Courant met de vraag: ‘Wat denk je, zou X (noemt naam) een goede zijn voor Ouderkerk?’
Wat moet ik nou met zo’n vraag? Het hoort bij het ritueel van de pers om, wanneer ergens een burgemeester vertrekt, te gaan speculeren over zijn of haar opvolging. De vraag is, of je daar als raadslid in mee moet gaan. Eigenlijk vind ik van niet. De Commissaris van de Koningin, Jan Franssen, is aan zet, het is zijn verantwoordelijkheid om te voorzien in een burgemeester voor Ouderkerk. Aan de andere kant: als een journalist mij iets vraagt, dan vind ik ook dat ik moet reageren. Dus mijn antwoord was: ja, X zou een heel goede zijn. Hij is eerder waarnemer geweest in twee gemeenten, kent de problemen van dit gebied én hij is over een paar weken beschikbaar. Bovendien is X een van de uitvinders van het dualisme en weet hij als weinig anderen hoe college en raad zich in dat systeem behoren te gedragen. Daar hebben we in Ouderkerk wel behoefte aan. Dus als ik Franssen was, zei ik tegen de GC-journalist, zou ik niet lang hoeven na te denken over de waarneming in Ouderkerk.
Maar ik bén Franssen niet, en ik heb geen overzicht van alle rondlopende burgemeesters die ook in aanmerking komen voor een waarneming. Dus ik doe niet mee aan speculeren, behalve misschien aan de borreltafel. Ik zal dan ook niet als eerste namen gaan noemen. Maar reageren op een naam, dat is wat anders. Enfin, u leest het zelf maar in de Goudsche Courant.
Overigens blijf ik van mening dat er straks, na een periode van waarneming, wel een volwaardige burgemeester moet komen.

26.8.04

Uitgekleed

Deze week met fractiegenoten Leen van Winden en Ralph Brieskorn met de benen op tafel de politieke actualiteit doorgenomen – en vakantie-ervaringen uitgewisseld natuurlijk. Het kon wel eens een hete herfst worden, was de conclusie. Neem alleen maar de vervulling van de bugemeestersvacature. Zo lang er geen vervanger is, neemt loco-burgemeester Leo Barth de honneurs waar. Dat betekent feitelijk dat hij alleen de dienst uitmaakt, want hij heeft steeds meer portefeuilles naar zich toe getrokken en is nu een superwethouder, terwijl zijn collega Gerda van Adrichem – toch afkomstig van de grootste partij de VVD – haar takenpakket uitgekleed ziet worden. Ga maar na: woningbouw is een VROM-onderwerp, dus voor Van Adrichem, maar Barth voert het woord over grote projecten als Geer en Zijde en Sportlaan. De discussie over het multifunctioneel gebouw in Gouderak, een onderwerp voor Welzijn en Onderwijs (portefeuille van Van Adrichem), is omgebogen tot een financiële discussie en dus een onderwerp voor Barth. En nu heeft hij ook nog de Zellingwijk overgenomen. Wethouder van Adrichem gaat alleen nog over de lantaarnpalen en de wipkippen, constateerden wij met spijt. De macht concentreert zich in één persoon, een ontwikkeling die de raad een halt moet toeroepen. Als ik fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad was, liet ik niet zo met mijn wethouder sollen, dualisme of niet.
Andere vraag die de komende weken beantwoord moet worden: wat heeft het college gedaan om het multifunctioneel gebouw in Gouderak van de grond te krijgen. Is het reces goed benut of hebben ambtenaren en wethouders twee maanden lang niet gewerkt? En hoe staat het met de woningbouw in het plan Sportlaan in Ouderkerk aan den IJssel, een dossier waarin bewoners en college elkaar in de gordijnen hebben gejaagd? Hetzelfde lijkt te gaan gebeuren in Tuindorp, waar de bewoners ook geconfronteerd zijn met een bouwplan dat op het eerste gezicht weinig rekening houdt met hun belangen. Wanneer komt het college op voor zijn inwoners in plaats van dat het carte blanche geeft aan aannemer Van Erk, die ongehinderd plannen mag blijven maken en veranderen zonder dat iemand hem terugfluit? Ik heb de uitkomsten van het burgertevredenheidsonderzoek niet nodig om te weten dat het vertrouwen van de Ouderkerk in de gemeente tot onder het vriespunt is gedaald. Die signalen worden met de regelmaat van de klok afgegeven. Maar als ik ze hoor, en mijn fractiegenoten horen ze, en Leen van der Vlist hoorde ze, waarom hoort Leo Barth ze dan niet? Het wordt hoog tijd dat hij zijn antenne op de Ouderkerkse samenleving richt in plaats van op een aannemer uit Bergambacht.

24.8.04

Krap

De raadzaal is opnieuw ingericht. Dat werd ook tijd, want nog afgezien van het feit dat de stoelen erg ongemakkelijk waren en de geluidsinstallatie het vaker niet dan wel deed, zag het er ook niet uit. Een opknapbeurt was geen overbodige luxe. Behalve voor vergaderingen wordt de zaal ook gebruikt voor het sluiten van huwelijken, dus een beetje representatief mag ’ie best zijn.
Ik heb de ‘nieuwe’ zaal nog niet gezien, maar zag wel een mailtje voorbijkomen van de griffier, gericht aan de ambtenaar die uiteindelijk de supervisie over de inrichting had. En van dat mailtje werd ik niet vrolijk: er is geen beenruimte meer, de stoelen passen niet achter de tafel, er is geen ruimte om de vergaderstukken neer te leggen, de armleuningen zijn te laag, de raadzetels kunnen niet flexibel worden neergezet (er is geen rekening gehouden met verschuivingen na verkiezingen).
Waar hebben we dan steken laten vallen? De raad heeft zich op hoofdlijnen met de keuze voor het meubilair bemoeid: kleurstelling en prijs, dat was het wel zo ongeveer. Meer moet je ook niet willen, voor je het weet discussiëren we over de kleur van het wc-papier in het gemeentehuis. Maar mag je dan alsjeblieft verwachten dat er wel rekening wordt gehouden met de gebruikers van de raadzaal?
Ach, misschien valt het wel mee, maar ik ken de griffier niet als iemand die graag overdrijft. Maandagavond mag ik voor het eerst aan de nieuwe vergadertafel aanschuiven. Daarna zal ik u mijn definitieve oordeel geven.

17.8.04

Helden

De LPF vindt dat de in Irak omgekomen militair moet worden onderscheiden met het Bronzen Kruis dan wel het Kruis van Verdienste. In het Reformatorisch Dagblad (ja, ook die lees ik wel eens) zegt Mat Herben: 'In een tijd dat Nederland aan de tv is gekluisterd voor de Olympische Spelen, zien we wie onze échte nationale helden zijn die als geen ander recht hebben op een medaille.' En de pizzabezorger die op een drukke kruising wordt doodgereden dan? Of de kraandrijver die omkomt bij een ongeluk? De visser die overboord slaat en verdrinkt? De verpleegkundige die besmet raakt met HIV en later sterft? Leraren, burgemeesters, wegwerkers, glazenwassers en boomchirurgen – ze kunnen worden neergeschoten, bedreigd, overreden, of ze kunnen doodvallen. Welk beroep is zonder risico’s? Krijgen zij van Mat Herben ook een medaille als zij omkomen tijdens hun werk? Wat zijn de verdiensten van ‘onze jongens’ in Irak eigenlijk? Dat Nederland steeds vaker wordt genoemd als doelwit van terroristen? Vanmorgen schreef de historicus Thomas von der Dunk in de Volkskrant dat onze ministers nog zullen berouwen dat zij niet, zoals Chirac en Schröder, eenduidig ‘nee’ hebben durven zeggen tegen het onbezonnen avontuur van de VS in Irak: ‘Anders dan straks het Nederlandse volk Balkenende, zullen het Franse en Duitse volk hun regeringsleiders eeuwig dankbaar zijn.’ Laten wij voorlopig de Nederlandse sporters in Athene maar dankbaar zijn voor de vele mooie momenten die deze helden ons bezorgen. Vanavond de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ik zal weer voor de buis zitten, en tijdens de journaals wegzappen naar de BBC omdat ik niets wil missen. Even geen Irak voor mij. En ook geen Ouderkerk overigens – mijn eerste vergadering is pas na de sluitingsceremonie.

16.8.04

Zwembad

Links en rechts van de toegangsweg naar het zwembad in Gouderak liggen bergen zwarte aarde. Bedoeld, zo wist het zwembadpersoneel mij te vertellen, om straks, als het zwemseizoen is afgelopen, het gebied rond het zwembad op de schop te nemen. Maar dat is pas over een week of drie, vier. De vraag is nu: waarom dan nu al die grond daar gestort? Hadden ze – en ik vermoed dat de gemeente de opdrachtgever is – daar nou niet even mee kunnen wachten tot het werk écht moest beginnen? Er schijnt ook helemaal geen overleg met het zwembad te zijn geweest. En zo kon het gebeuren dat op de warmste dag van het jaar grote tractoren af en aan reden om bij het zwembad grond te storten, zich niet bekommerend om de bezoekers (veelal kinderen!) die de toegangsweg door de machines geblokkeerd zagen. Hoezo communicatie? De toegangsweg mag dan formeel niet bij het zwembad horen, het zwembad was toch zeker belanghebbende en met belanghebbenden hoor je overleg te voeren.
Over het zwembad gesproken: een ambulance wist een paar weken terug de weg naar het zwembad niet te vinden. De chauffeur volgde keurig de bordjes, maar die leidden naar een smal bruggetje waar een auto met geen mogelijkheid overheen kan. Een jongen moest voor de ambulance uit rennen om de juiste weg te wijzen. Een rampenoefening in het zwembad zou een aardig idee zijn. Dan weten de hulpdiensten het in de toekomst misschien beter te vinden.

12.8.04

Niks nieuws

"De afgelopen anderhalf jaar hebben we keer op keer gemerkt dat het college een steeds eigenstandiger koers vaart als het gaat om het uitvoeren van wensen van de raad en het informeren van de raad. Meerdere keren is de raad bij cruciale besluiten te laat geïnformeerd, en ook heeft de raad verschillende keren te weinig tijd gekregen voor een gedegen voorbereiding op de besluitvorming. Het college spreekt dan wel in zijn beleidsprogramma over ‘Het vertrouwen waarmaken’, maar voor ons is het veel meer ‘Het vertrouwen beschamen’. De PvdA vindt het dan ook moeilijk om het college dit vertrouwen te geven. In zijn beleidsplan schreef het college dat de ervaring met en attitude van wethouders door de raad moet worden getoetst. Welnu, van de PvdA krijgen beide wethouders een dikke onvoldoende. (…)
Met het IQ van de wethouder (bedoeld wordt Leo Barth, lm) zit het wel snor, aan het EQ moet nog hard worden gewerkt. Let wel: we hebben het hier over attitude! Een positieve attitude is van groot belang voor het herstellen van het vertrouwen van de burger in de gemeentebestuur. (…)
Het had haar (de burgemeester, lm) gepast zich nu, tussen de sollicitaties door, wat terughoudender op te stellen. In plaats daarvan geeft zij een interview aan Binnenlands Bestuur waarin zij het gemeentebestuur te kijk zet. Een aantal van ons voelt zich toch persoonlijk aangesproken door het verwijt dat het niveau van het bestuur in Ouderkerk nog minder was dan dat van een amateurvoetbalclub. Met dat soort opmerkingen creëer je geen vertrouwen, maar ben je contraproductief bezig. Het zou de burgemeester sieren zich wat bescheidener op te stellen, gezien ook de positie waarin zij zichzelf met haar ambities heeft gemanoeuvreerd. Wij zouden graag hebben vastgesteld dat zij ook echt ónze voorzitter was (van de raad, lm). Helaas moeten wij constateren dat zij zich meer en meer profileert als voorzitter van het college, ook al gelet op de manier waarop zij tijdens raadsvergaderingen de wethouders in bescherming neemt. Dat behoren zij zélf te doen. Zij mag van ons alle dagen van maand voorzitter van het college zijn, behalve op die ene donderdagavond dat wij vergaderen. (…)
Tot nu toe hebben we ongelooflijk veel tijd moeten investeren in het intern discussiëren over ons eigen functioneren. Navelstaarderij van de bovenste plank, en daar wilden we toch juist vanaf. Er is een budget van 20.000 euro beschikbaar voor activiteiten van de raad in het kader van het dualisme. Wij stellen voor dit bedrag per direct beschikbaar te stellen aan de fracties, verdeeld op basis van het aantal gehaalde stemmen bij de raadsverkiezingen, zodat zij inderdaad ook financieel wat meer armslag krijgen om de burger bij het bestuur te betrekken. We willen een actieve democratie, dan moeten we daar ook wat moeite voor doen. (…)"
(Uit de algemene beschouwingen van de PvdA, uitgesproken in de gemeenteraadsvergadering van 13 november 2003)

10.8.04

Interview

Oeps! De burgemeester had zich vast een leuker afscheid van Ouderkerk voorgesteld. Maar met zijn interview vandaag in de Goudsche Courant zet (ex-)CDA-collega Leen van der Vlist wel erg de toon voor het politieke klimaat van de komende weken. ‘Deze burgemeester heeft de raad gekleineerd’, luidt de kop. En verderop: ‘Ik vond haar voor deze functie vanuit democratisch oogpunt totaal ongeschikt’, en: ‘Ik heb me nog het meest gestoord aan de nogal autistische indruk die zij maakte’. Die woorden zullen ook in Ridderkerk met gefronste wenkbrauwen worden gelezen. Moeten we ze afdoen als het natrappen van een gefrustreerd raadslid? Ik dacht het niet, ik ken Leen als een heel serieus en intelligent mens die goed nadenkt over wat hij zegt – en als iemand die van zijn hart geen moordkuil maakt. Dat deed hij ook niet tijdens raadsvergaderingen, ik herinner me zijn harde toon bij de laatste algemene beschouwingen. Voor het college kan dit dus niet als een verrassing komen, maar het heeft niets met de signalen gedaan. Toch autistisch? Als je geen antenne hebt voor dit soort uitingen van onvrede, dan hoor je niet aan die kant van de bestuurlijke tafel te zitten. Dat geldt wat mij betreft overigens niet alleen voor de burgemeester, maar ook voor de wethouders. De burgemeester zal het interview schouderophalend afdoen, zij gaat toch weg. Maar de wethouders, zij moeten met deze raad verder. Ik ben reuze benieuwd hoe de andere coalitiepartijen gaan reageren op de politieke crisis – zo mag je het opstappen van een fractievoorzitter toch wel noemen. Gaan zij hun wethouders vertellen dat het zo echt niet langer kan? En zullen die wethouders dat dan accepteren? Ik kan haast niet wachten tot de volgende raadsvergadering.

9.8.04

Contract

Als lokaal politicus moet je op de hoogte blijven van het nieuws, dus worstelde ik me na mijn vakantie door drie weken Goudsche Courant heen. Het enige opzienbarende was de reddingsactie van een Gouderakse die een peuter van de verdrinkingsdood heeft gered. Politiek van geen enkele betekenis, maar wat een verademing dat er nog mensen zijn die niet langs de kant blijven staan als iemand in nood verkeert maar direct handelend optreden.
Politiek wél interessant was de brief van CDA-collegafractievoorzitter Leen van der Vlist die tussen de post zat. Hij stapt op als raadslid, en wel onmiddellijk. Uit frustratie omdat de raad door het college niet serieus wordt genomen, omdat hij te veel tijd en energie kwijt is aan bijeenkomsten die geen enkel rendement opleveren. Precies de argumenten die de PvdA ook bij herhaling heeft aangevoerd maar die stelselmatig door het college worden genegeerd. Dit college is een schande voor de lokale politiek, toont geen enkel respect voor de gemeenteraad en vergeet dat de raad het hoogste orgaan is van de gemeente, niet het college. Dat moet uitvoeren wat de raad wil, niet andersom. Misschien kan een nieuwe burgemeester dat bij de wethouders van SGP en VVD wel duidelijk maken, het is Jon Hermans in ieder geval niet gelukt – als zij het al heeft geprobeerd.
Terecht ook dat Leen in zijn brief aangeeft dat burgers en bedrijven de gemeente steeds meer als een sta-in-de-weg gaan beschouwen in plaats van als een instantie die er voor hen zou moeten zijn. Het is waar, de manier waarop het college communiceert – of eigenlijk: niet communiceert - met de Ouderkerkers is daar keer op keer een bewijs van.
Ik vind het jammer dat Leen vertrekt. Als mens en als politicus ben ik hem de afgelopen jaren steeds meer gaan waarderen. Jaja, er zíjn goede CDA’ers. Zoals ook, godzijdank, het overgebleven raadslid Remco Advocaat en Van der Vlists opvolger Hans Verkerk.
Ik deel de frustraties van mijn CDA-collega, maar ik weiger de handdoek in de ring te gooien. Wie in de raad wordt gekozen, tekent daarmee impliciet een contract met de kiezer. En dat contract heeft een looptijd van vier jaar. Ik vind het jammer dat Leen van der Vlist dat contract eenzijdig heeft opgezegd. Het CDA had er beter aan gedaan vanuit zijn positie als coalitiepartij de bestuurscultuur te veranderen, door bij de SGP en de VVD aan te dringen op een betere attitude van de wethouders die zij hebben geleverd. Misschien dat het opstappen van Leen leidt tot een schokeffect bij college en coalitiepartijen en dat het de gewenste cultuurverandering uiteindelijk toch tot stand brengt. Maar als ook nu nog alles blijft zoals het is, dan verdient dit college het niet de rit uit te zitten. Dan moet het CDA consequent zijn, uit de coalitie stappen en samen met de PvdA in de oppositie gaan. En omdat ook de VVD steeds meer en steeds openlijker kritiek heeft, is het allerminst zeker dat dit college het volhoudt tot de volgende verkiezingen in 2006.