27.5.04

Plakken (2)

Gisteravond posters geplakt voor de Europese verkiezingen van 10 juni. Ons weer verbaasd over de kleine borden. Vier posters, dan zijn ze vol. Dus we móesten wel over andere partijen heen. En straks gaan anderen natuurlijk weer over de PvdA heen. Heb in mijn agenda maar vast rekening gehouden met een tweede plakronde. Zo gaat dat in verkiezingstijd, kijken wie de langste adem heeft en de meeste posters. Grotere borden plaatsen zou ook een aardige oplossing zijn.

26.5.04

Plakken (1)

Gezien: verkiezingsposter van de LPF voor de Europese Verkiezingen met de tekst ‘Toetreding Turkije? Is u iets gevraagd?’ Daarboven het silhouet van een Turkse stad met moskee/minaret, en de Turkse vlag met de halve maan en de ster. Ik krijg er een dubbel gevoel bij. Of Turkije ‘past’ bij de EU is een legitieme vraag. Maar om die vraag zó te verbeelden, met het beeld van een minaret als dreigend spookbeeld boven de sterren van de EU, gaat ver, erg ver. Waarom niet gekozen voor antieke tempels, waarvan er in Turkije misschien wel meer bewaard zijn gebleven dan in Griekenland? Turkije als de bakermat van de Westerse beschaving – dat was ook een mogelijke invalshoek geweest. Later zag ik nóg een LPF-poster, weer met de tekst ‘Is u iets gevraagd?’ maar nu ging het over de Europese Grondwet. Die Turkije-poster is er kennelijk één uit een hele reeks. Toch blijft het gevoel dat met het beeld bewust een anti-islam stemming wordt opgeroepen, overheersen. Niet voor niets staat uitgerekend de Turkije-poster op de website van de LPF (lijst 13, dat voorspelt gelukkig niet veel goeds).
Vanavond ga ik plakken met fractiegenoot Leen van Winden. De verleiding zal groot zijn om over de LPF heen te gaan.

25.5.04

Pappen

Pappen en nathouden, lief zijn voor elkaar, vooral niet te veel met elkaar van mening verschillen. Dat is een beetje de bestuurlijke cultuur van Ouderkerk. Ik herinner me een workshop van raadsleden waar iemand tegen mij zei, nadat ik mij wat kritisch had uitgelaten over het college: ‘Het is ook jóuw college hoor.’ Daar was ik het toch niet mee eens. De PvdA zit niet in de coalitie, dit is niet ‘mijn’ college. Het hoogste doel van een oppositie is het opblazen van de regering, heb ik eens gelezen. Dat is wat kort door de bocht in de Ouderkerkse verhoudingen, maar in essentie is het natuurlijk wáár dat wij in de oppositie zitten omdat we ons niet in dit college kunnen vinden, en dat wij het vanzelfsprekend vinden dat een college met PvdA een béter college zou zijn.
Harmonie staat dus bovenaan in de Ouderkerkse politiek. Dat blijkt maar weer eens uit een mailtje dat ik gisteren ontving van ChristenUnie-fractievoorzitter Floor Brouwer, die zich had geërgerd aan het bericht op de PvdA-site dat de ChristenUnie zich ongeloofwaardig had gemaakt. Dat zég je toch niet over je collega-fracties, verbaasde Floor zich oprecht. Dus wel. Politiek is namelijk ook: duidelijk zijn, uitkomen voor je mening, zeggen wat je van iets vindt – ook als dat andere partijen niet uitkomt. Dat hoort nu eenmaal bij het politieke bedrijf. De kiezers moeten de verschillen tussen de partijen kunnen zien, anders kunnen we de politiek maar beter direct afschaffen. Enfin, ik heb de correspondentie tussen Floor en mij maar op de PvdA-site gezet zodat iedereen daar z’n voordeel mee kan doen. Lees het hier.

24.5.04

Bomen

Je kon de reactie voorspellen. Amper twee dagen nadat op de A12 bij Reeuwijk een auto tegen een boom is gereden, pleit de plaatselijke wethouder voor het rooien van bomen langs snelwegen. Zijn die bomen dan de schuld van het ongeval? Die wethouder is een typisch voorbeeld van de Nederlandse regelzucht, waarmee ieder risico uit de samenleving wordt geweerd. Scouts mogen alleen nog maar kabelbanen bouwen als er rubberen tegels onder liggen (want dat staat in het speeltoestellenbesluit). Waar haal je in een bos rubberen tegels vandaan? Hangt er een tak over het voetpad? Afzagen, of liever nog: de boom omhakken want de wortels zorgen ook al voor scheve tegels. Wat is dat toch voor een merkwaardige overbezorgdheid van de overheid? In Frankrijk staan de platanen in de berm van de Route Nationale en word je als automobilist wel gedwongen je snelheid aan te passen. In Zuid-Europese landen moet je als wandelaar steeds van het trottoir af en je leven wagen op een drukke weg, omdat er een boom in de weg staat. In Duitsland sponsoren ziektekostenverzekeraars gevaarlijke en uitdagende speeltoestellen, omdat kinderen hiermee leren omgaan met risico’s en op latere leeftijd minder kwetsbaar zijn. Waarom kan dat hier allemaal niet? Burgers hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid? Laat de overheid daar de burgers op aanspreken, in plaats van gelijk bomen te gaan rooien.

Krediet

Ik zeg het maar vast bij voorbaat: als wethouder Leo Barth de euvele moed heeft om de gemeenteraad om extra geld te vragen voor onderzoek naar de milieueffecten van de Zuidwestelijke Randweg, dan ga ik daar dwars voor liggen. Waarom dit schot voor de boeg? Omdat het Goudse college van B en W de raad een krediet van 310.000 euro heeft gevraagd om de aanvulling op de milieueffectrapportage te kunnen betalen (zie dit bericht). Als ik de Goudse raad ongevraagd mag adviseren: doe het níet. Want waarom is die aanvulling op de MER nodig? Omdat het eerste rapport niet deugde en door een onafhankelijke commissie van deskundigen een jaar geleden van tafel is geveegd (zie dit advies). En wie waren daarvoor verantwoordelijk? De opdrachtgevers, zijnde de gemeenten Gouda en Ouderkerk en de provincie Zuid-Holland. Zij hadden nóóit akkoord moeten gaan met die MER en gelijk al een beter rapport moeten laten opstellen. Maar ze weigerden te luisteren naar de vele signalen dat de MER niet deugde. En dan nu om extra geld vragen? Kom nou, de colleges hebben gewoon hun werk niet goed gedaan. Dat kan gebeuren, maar kom dan nu niet bedelen bij de raad. Het geld dat nu nodig zou zijn voor die aanvulling op de MER kan veel beter worden besteed. Dan maar geen MER, en dus ook geen randweg. Vind ik ook niet erg.

23.5.04

Gekker moet het niet worden

Het aantal signalen dat de kosten voor de K5-samenwerking flink gaan oplopen, neemt toe. Waren het eerst de gemeentesecretarissen die bij de vijf gemeenten om geld bedelen voor ambtelijke ondersteuning (zie ‘Gemeentesecretarissen bedrijven politiek’ op de website van de PvdA Ouderkerk), nu vraagt de bestuurscommissie (zeg maar, de vijf burgemeesters) om extra geld. En waarvoor? Uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Veel gekker moet het niet worden. Samenwerking, prima. Verregaande samenwerking, akkoord. Gemeentelijke herindeling, waarom niet? Maar dan alsjeblieft wél met hetzelfde aantal ambtenaren. Omscholing, bijscholing, flexibele inzetbaarheid, het zijn allemaal instrumenten die ingezet kunnen worden om met de bestaande ambtelijke capaciteit de nieuwe (of eigenlijk: anders georganiseerde) taken van de gemeenten goed te kunnen oppakken. De samenwerking moest, naast een beter product, toch ook schaalvoordelen opleveren? Een uitbreiding van het ambtelijk apparaat past daar niet in. Terecht zeggen de bewoners van dit gebied dan: Ho ho, wij hebben hier nooit om gevraagd, en wij willen er ook niet voor betalen. Ben benieuwd hoe de gemeenteraden hierover denken.

20.5.04

Bedevaart

De jaarlijkse bedevaart. Vanmorgen wezen dauwtrappen in de Krimpenerwaard, een mooie traditie van het Beraad Stadsrand Gouda-Krimpenerwaard dat hiermee op Hemelvaartsdag nog eens de aandacht vestigt op de gevolgen die een Zuidwestelijke Randweg kan hebben voor de polder. De Krimpenerwaard op z’n mooist gezien: vage silhouetten van schapen in de deken van mist die over de weilanden lag, een felrode zonsopgang, zeldzame bloemen in het natuurgebied Middelblokboezem en, natuurlijk, de unieke wandeling door de veelbesproken Veerstalblokboezem, de ‘kraamkamer’ van de Krimpenerwaard en direct bedreigd door de ZWR. Slechts een klein deel was toegankelijk omdat tal van dieren er nu broeden: ransuilen, een boomvalk, patrijzen en een grote reigerkolonie. Weer gesterkt in de overtuiging dat eigenlijk alleen de Weidebloemvariant maar acceptabel is, áls er al een randweg moet komen, omdat die de Veerstalblokboezem letterlijk links laat liggen. En nog wat geleerd ook, uit de routebeschrijving. Ook de Middelblokboezem werd veertig jaar geleden (1964) bedreigd door de aanleg van een weg. Plaatselijke actievoerders hebben dat toen kunnen verhinderen en het kabinet-Den Uyl(1973-1977, wie anders?) heeft de weg uiteindelijk geschrapt. Het wordt tijd dat l’histoire se répète.

18.5.04

Eng

Gouderakse kinderen noemen de plek achter de gymzaal en de Snippejagerskade ‘enge’ plekken. Dat staat op de website van openbare basisschool De Kranepoort. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Die eerste plek gaan we hopelijk snel aanpakken door er twee scholen, een peuterspeelzaal en een bibliotheek neer te zetten. Via-via hoorde ik van een oud-onderwijzer, die zei dat dat de ideale plek is voor een school: rustig gelegen, middenin het groen – de beste plek om onderwijs te geven. Gelijk heeft ’ie. Dat de Snippejagerskade eng wordt gevonden, heeft te maken met het ontbreken van verlichting. Dat is niet alleen voor kinderen een probleem, ook volwassenen lopen niet allemaal graag een stikdonker polderweggetje op. De scholieren hebben dus een punt. Het is de moeite waard om te onderzoeken of we daar iets aan kunnen doen. Bijvoorbeeld door lichtpunten aan te leggen die automatisch aangaan als het gaat schemeren en om tien of elf uur ’s avonds weer uitgaan. Want de polder hoort ’s nachts natuurlijk wel donker te zijn.

16.5.04

Ruimte

Dit weekend stond in NRC een goed stuk van de schrijver Willem van Toorn over de Nota Ruimte van het kabinet-Balkenende. Mij uit het hart gegrepen. Wat wil het kabinet: vooral (economisch) groeien, en dat kost ruimte. Hoe die ruimte moet worden ingevuld laat het kabinet vooral over aan de provincies en de gemeenten. Die verantwoordelijkheid kunnen provincies en gemeenten niet aan, schrijft Van Toorn – en ik ben dat met hem eens. ‘De deur’, aldus Van Toorn, ‘wordt opengezet voor de handige lokale lobbyisten, de projectontwikkelaar die met de wethouder in de herenclub zit’. Hóe belangrijk ik het ook vind dat gemeenten zelf kunnen beslissen over de invulling van de publieke ruimte, ik was maar wat blij dat er ooit een minister Pronk was die zei: tot hier en niet verder. Maar Pronk is er niet meer, en de PvdA in de Kamer mag roepen wat ze wil maar zo lang CDA, VVD en D66 het voortbestaan van dit kabinet tot allerhoogste doel blijven verklaren, wordt naar de Kamerminderheid niet geluisterd. De arrogantie van de macht, heet dat – terwijl in opiniepeilingen dit kabinet al lang niet meer op een meerderheid kan rekenen.

14 Jaar

Partijgenoot Jaap Warners stopt na 14 jaar wethouderschap van Gouda. Afgezien van de verdiensten die Jaap voor de stad heeft gehad is dat terecht. Veertien jaar op dezelfde bestuurlijke stoel zitten is natuurlijk veel te lang, dan wordt het gevaar te groot dat je je alleen nog maar met ‘de gemeente’ kunt identificeren en niet langer met degenen die jou uiteindelijk op die stoel hebben gehesen, de kiezers. Wethouders lopen dat gevaar nog veel nadrukkelijker dan raadsleden. Ik vind het in het algemeen echter niet goed dat mensen halverwege een raadsperiode opstappen, dan moet je daar wel verdraaid goede redenen voor hebben. Het ‘missen van motivatie’ valt daar niet onder, dat had hij zich ook twee jaar geleden kunnen bedenken. Zijn opvolger in het Goudse college wordt Siebe Keulen, nu nog fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Siebe, gefeliciteerd! Ik heb je nog niet op een standpunt over de ZWR kunnen betrappen, maar misschien kun jij je toekomstige VVD-collega Jan Vermeij eens bijpraten over het belang van een milieuvriendelijk tracé.

14.5.04

ZWR et cetera

Een paar dingen die mij de laatste dagen zijn opgevallen:
Er ligt een nieuw Plan van Aanpak voor een aanvulling op de milieueffectrapportage voor een Zuidwestelijke Randweg. U weet wel, die weg die Gouda moet ontlasten maar de Gouderakse natuur en dijkbebouwing zo zwaar belast. Over het afwentelen van problemen gesproken. Anyway, die ZWR-discussie loopt al een tijdje, maar de opstellers van het Plan van Aanpak gaan ervan uit dat het eind in zicht is. In 2007 kan het werk worden uitgevoerd. Denken zij. Ik durf er een goede fles onder te verwedden dat die datum niet wordt gehaald. Het Plan van Aanpak vind je hier.

De woonboten bij de Zellingwijk. De gemeente had om te beginnen natuurlijk nooit mogen toestaan dat ze daar kwamen te liggen. Het was daar een haven voor de beroepsvaart en is nooit bedoeld als permanente ligplaats voor woonboten. Nu zitten we met de gebakken peren, want het college, dat een paar weken geleden nog ferme taal gebruikte en dreigde met een kort geding tegen de bewoners, is nu ineens tot het inzicht gekomen dat het geen poot heeft om op te staan en dat de woonboten daar mogen blijven. Als dat inderdaad gebeurt, zal de Zellingwijk, die de ‘parel’ van Gouderak moet worden, een stuk minder glanzend worden. Want om nou te zeggen dat die woonboten mooi zijn, nee…

De werkgroep die de haalbaarheid van een multifunctioneel gebouw in Gouderak heeft onderzocht, heeft haar ei gelegd met dit rapport. Ik ben voorzitter van de commissie Welzijn en Onderwijs waaraan de werkgroep rapporteert en kan daarom hier geen waardeoordeel geven. Wel vind ik dit onderwerp zo belangrijk dat ik heb besloten de commissievergadering van 7 juni, waarin hierover wordt gesproken, te houden in het Dorpshuis van Gouderak. Ik hoop dat alle betrokkenen hun achterbannen mobiliseren. Maar eerst is er op 17 mei nog een extra vergadering in Ouderkerk aan den IJssel, om te kijken of er nog losse eindjes zijn die aan elkaar moeten worden geknoopt.

12.5.04

Gezond verstand

Het gezond verstand heeft in Schoonhoven gezegevierd, lees ik in de weblog van partijgenoot Jan Beugelaar. De wethouder die het onzalige idee had om een stadskantoor van 40 miljoen euro te bouwen, is door de raad teruggestuurd in zijn hok. Zo hoort het ook, uiteindelijk heeft de raad het voor het zeggen. Eigen schuld van die wethouder, dan had ’ie eerst maar beter moeten luisteren naar wat de politiek, de volksvertegenwoordiging tenslotte, van zijn ideeën vindt.

11.5.04

Megalomaan?

De gemeente Schoonhoven wil 40 miljoen euro uittrekken voor een nieuw stadskantoor, las ik in de Goudsche Courant. Dat moet Schoonhoven toch zelf weten? Nou nee, want Ouderkerk zit samen met Schoonhoven en nog drie andere gemeenten midden in de zogenaamde K5-samenwerkingsoperatie die, als het een beetje meezit, over paar jaar uitmondt in één grote Krimpenerwaardgemeente. Die K5-operatie geeft Ouderkerk het recht ook een bescheiden oordeel te vellen over een geldverslindend project in Schoonhoven. Wat heb je aan een nieuw stadskantoor, als er over vijf jaar misschien iets voor de hele Krimpenerwaard moet worden neergezet in, pakweg, Bergambacht of Stolwijk? Of wordt het nieuwe stadskantoor van Schoonhoven zó groot, dat het straks ook de ambtenaren van Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Vlist kan huisvesten? En moeten Ouderkerkers er dan achteraf aan gaan meebetalen? En wat betekent het voor de K5, als Schoonhoven straks in de financiële problemen komt omdat het met dit miljoenenproject een veel te grote broek blijkt te hebben aangetrokken? Het zijn zomaar wat vragen die bij mij opkomen. Maar het zijn vragen, die rechtvaardigen dat ook wij in Ouderkerk best kritisch naar Schoonhoven mogen kijken.

10.5.04

Losser

Vandaag is de burgemeester van Losser opgestapt, nadat de gemeenteraad het vertrouwen in het college had opgezegd. Nou gebeurt het wel vaker dat wethouders en burgemeesters moeten vertrekken, maar Losser is pikant omdat de Ouderkerkse burgemeester Jon Hermans daar wethouder was. Het college moest weg, volgens De Twentsche Courant Tubantia, omdat het de raad niet tijdig en juist had geïnformeerd over de financiële consequenties van de Landesgartenschau 2003 (Laga), een soort Keukenhof met culturele activiteiten. Toen de Laga werd gehouden, was Hermans al benoemd in Ouderkerk. Haar naam wordt in de Laga-affaire in de pers ook niet genoemd, hoewel zij als wethouder cultuur bij de voorbereidingen was betrokken. Wel lees ik in Tubantia dat zij mateloos populair was in Losser (bijna drie keer zo groot als Ouderkerk), én zij heeft luid en duidelijk aangegeven graag ergens anders burgemeester te willen worden. Dan is het voor mij een abc’tje: de nieuwe burgemeester van Losser heet Jon Hermans!