28.4.04

Mei

Mei-reces, dus de komende tijd wat minder actief.

Party

Het college geeft geen toestemming voor het houden van een LAN-party in De Drie Maenen, las ik in de besluitenlijst. Een LAN-party (ik moest het ook opzoeken) is een bijeenkomst van jongeren die helemaal gek zijn van computergames. Zij nemen hun eigen computers mee en verbinden die ter plekke met elkaar, waardoor een netwerk (een local area network, LAN) ontstaat dat vele malen sneller is dan internet. En, veel belangrijker misschien, zo’n party schijnt ook reuzegezellig te zijn (het duurt ook een paar dagen met overnachting) en leidt tot nieuwe vriendschappen. Wat is daar mis mee, vraag ik me dan af. Waarom zou het college daar niet aan willen meewerken? In de besluitenlijst lees ik dat er een mogelijke precedentwerking vanuit zou kunnen gaan. So what? We willen toch activiteiten voor jongeren aanbieden, als zij zelf het initiatief nemen waarom dat dan niet met beide handen aangegrepen? Ik begrijp niets van deze koudwatervrees van het college en zal dan ook zeker om een toelichting vragen. Wordt vervolgd.

27.4.04

Begraafplaats

Wethouder Gerda van Adrichem reageerde op mijn weblog. Leuk! Ze beloofde mij scherp te zullen houden. Komt goed uit, want dat probeer ik andersom ook. Onder andere op deze manier. Fijntjes herinnerde Gerda mij eraan dat haar VVD ooit de eerste was die kwam met het idee voor een begraafplaats op de Schanspolder. Zal best, maar dat is dan in een grijs verleden gebeurd en daarna hebben andere partijen het overgenomen. Ik weet wel dat de PvdA er op dit moment het hardst aan trekt om het ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En dan niet een klein, in een hoek weggedrukt begraafplaatsje zoals het college nu wil volgens het concept-bestemmingsplan, maar een grote, geïntegreerd in het op de Schanspolder aan te leggen natuurgebied. Zo’n begraafplaats waarvan je zegt: dáár wil ik later ook komen te liggen. Een stiltetuin, waar je op zondagmiddag tussen de graven door kunt wandelen met als enig geluid het gezang van vogels. Klinkt dat te idealistisch? Misschien, maar het is het proberen waard. Het is nu aan de VVD, die ooit het initiatief nam, om zich hier ook voor in te spannen, en Gerda is de verantwoordelijk wethouder die hierover met de provincie (eigenares van het terrein) mag gaan onderhandelen. Kom op Gerda, doe je best!

26.4.04

Bureaucratie

Onderzoek van de Onderwijsraad bewijst: de miljoenen die de afgelopen jaren extra zijn vrijgemaakt voor het onderwijs, zijn nooit terechtgekomen bij de groep waarvoor ze bestemd waren: de leerlingen. Het geld ging op aan regelgeving, aan verantwoording, aan overleg voeren, kortom aan de bureaucratie. En zo zakken we steeds verder af op de ranglijst van landen wat betreft uitgaven aan onderwijs. Van gidsland is Nederland een ontwikkelingsland geworden. Laat ik de hand in eigen PvdA-boezem steken: het ministerie van Onderwijs is jarenlang een bolwerk van sociaal-democraten geweest en de Ritzens, Wallages en Netelenbossen zijn voor een belangrijk deel medeschuldig aan de overdaad van verlammende regelgeving. Als de huidige CDA-minister Maria van der Hoeven het voor elkaar botst om daar een eind aan te maken, komt er toch nog iets goeds voort uit dit kabinet.
Op ons eigen Ouderkerkse niveau kunnen we weinig aan die bureaucratie doen. Waar we als gemeente wél verantwoordelijk voor zijn, is dat we onze kinderen onderwijs geven in een goede, sfeervolle en uitdagende omgeving. Mooie en goed onderhouden schoolgebouwen dus. De Spil staat er al in Ouderkerk aan den IJssel, de volgende maand moet de gemeenteraad zeggen of iets dergelijks ook in Gouderak kan. De raad wil wel, maar het moet wel financieel verantwoord zijn. Aan de andere kant: het onderwijs is te belangrijk om voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten.

PS Weer een illusie armer. Die gier van vorige week blijkt te zijn ontsnapt uit een Apeldoorns bedrijf. Niks dwaalgast dus.

24.4.04

Kwetsbaar

Wouter Bos heeft premier Balkenende tijdens een PvdA-bijeenkomst in Rotterdam uitgedaagd voor een debat over de oplopende werkloosheid. Goed idee, laten beide heren dan gelijk ook maar praten over de kinderopvang in Nederland. Deze week ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe Wet op de kinderopvang, waarmee nagenoeg alle kwaliteitsregels worden losgelaten. De markt (lees: de ondernemers in de kinderopvang) mag zélf de kwaliteit gaan bepalen, de overheid trekt zich terug. Terecht lieten PvdA en GroenLinks in de Kamer geen spaan heel van het gemak waarmee minister De Geus de kwaliteit te grabbel gooide. De ellende is begonnen toen de kinderopvang overging van het ministerie van VWS naar dat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de kinderopvang verworden tot niets meer dan een arbeidsmarktinstrument, gaf De Geus met droge ogen toe: ‘Ik ben geen minister van pedagogische zaken.’ We wisten al dat dit kabinet niets geeft om de mensen in de marges van de samenleving: vluchtelingen, gehandicapten, ouderen, mensen zonder baan. Aan dat rijtje kunnen nu ook de allerjongsten worden toegevoegd. Wie tot een kwetsbare groep behoort, heeft pech gehad. De overheid is in dit land geen schild voor de zwakken meer.

23.4.04

Gier

Gesignaleerd volgens de Goudsche Courant: een Rüppells gier, een dwaalgast uit Afrika die hier nooit eerder is gespot. Het gaat goed met de vogelstand in de Krimpenerwaard! Als onze boeren de kadavers nou gewoon in de wei laten liggen in plaats van aan de weg, volgen er misschien meer. Of zou een koe minder goed smaken dan een gnoe?

Wonderlijk

Wonderlijk toch, hoe verrassend vergaderingen kunnen verlopen. Ik loop al een tijdje mee in de Ouderkerkse politiek, maar wat gisteravond in de gemeenteraad gebeurde had ik nog niet eerder meegemaakt (zie het verslag op de PvdA-site). Jaren hebben we elkaar in de raad vastgehouden als het ging om het beëindigen van de ongewenste situatie bij Vis Baggerwerken, links en rechts vonden dat slecht gedrag niet beloond mag worden. En net op het moment dat we dat beleid willen vastleggen in de vorm van een bestemmingsplan, begint de ChristenUnie ineens en op het laatste moment aan deze principes te morrelen. Dat fractievoorzitter Floor Brouwer de VVD aan zijn zijde vond valt nog te begrijpen, die partij legt ondernemers nooit een strobreed in de weg. Mag van mij. Maar dat het CDA ook ineens na jaren kennelijk het licht had gezien, daar begrijp ik niets van. Waar blijven de politici met hun geroep dat er gehandhaafd moet worden, hoe leggen ze het aan hun kiezers uit dat je in Ouderkerk uiteindelijk toch je zin krijgt, als je maar lang genoeg volhoudt ook al is het tegen de wet? Ik doe aan dat soort spelletjes in ieder geval niet mee. Jammer dat we er volgende maand nog een keer over moeten praten, omdat gisteren de stemmen staakten. Ach, wie weet: misschien zijn CDA en ChristenUnie tegen die tijd tot de conclusie gekomen, dat ze wel heel raar bezig zijn.

Beschaving

Vanmorgen grote foto in de Volkskrant: mensen in een kooi, als dieren. Amerika, Ruanda? Nee, Uitzetcentrum Rotterdam Airport. Een duidelijk asielbeleid, akkoord. Maar wel binnen de grenzen van de menselijke waardigheid. Ik nomineer de foto bij deze voor de prijs Persfoto van het Jaar. Titel: Beschaving volgens Balkenende. Gatver!

22.4.04

Bijstand en IJsseldijk

Gisteravond een goede bijeenkomst gehad met partijgenoten uit de Krimpenerwaard. Onderwerp: de Wet werk en bijstand (Wwb). Een gedrocht van een wet, daar waren we het allemaal over eens. Maar wel een gedrocht dat vérgaande gevolgen heeft voor de mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. De wet is in september al door de Tweede Kamer aangenomen, het is nu aan gemeenten om er een lokale invulling aan te geven. De gemeenteraden moeten redden wat er te redden valt. Een gevoelig en lastig onderwerp, waar de PvdA een historische verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schept verplichtingen.

Vanavond gemeenteraad, met eindelijk besluitvorming over het bestemmingsplan IJsseldijk Noord. Pijnpunten genoeg: Vis Baggerwerken, illegaal en met geen stok weg te krijgen, ondanks dwangsommen en gerechtelijke uitspraken. Hoezo handhaving? De Schanspolder, een prachtige locatie voor een idyllische begraafplaats in een parkachtige omgeving. Jammer dat de provincie eigenaar is en daar alleen maar natuurontwikkeling wil. Volgens mij sluiten beide functies elkaar niet uit. En Houthandel Heuvelman, een bedrijf dat eigenlijk veel te groot is voor Ouderkerk en van het college toch nog verder mag groeien, zij het onder voorwaarden. Maar wie bepaalt of aan die voorwaarden wordt voldaan? Wat mij betreft niet het college, maar de raad.

PS: Las vanmorgen in Rijn en Gouwe dat in Gouda al over een vierde brede school wordt nagedacht. En wij maar moeilijk doen over die ene in Gouderak.

21.4.04

Spannend

De eerste aflevering van mijn weblog, en na partijgenoot Jan Beugelaar uit Schoonhoven het tweede gemeenteraadslid in de Krimpenerwaard met een eigen website. Kun je hier straks dezelfde informatie vinden als op de officiële website van de Ouderkerkse PvdA (www.ouderkerk.pvda.nl)? Nee, ik zal proberen op deze plek meer persoonlijke ontboezemingen te plaatsen die ook niet altijd politiek even correct zullen zijn. Dat maakt het leven, in Ouderkerk toch al niet zo opwindend, een beetje spannend.
Wil je reageren? Dat kan, naar pvdaouderkerk@hotmail.com.