24.4.04

Kwetsbaar

Wouter Bos heeft premier Balkenende tijdens een PvdA-bijeenkomst in Rotterdam uitgedaagd voor een debat over de oplopende werkloosheid. Goed idee, laten beide heren dan gelijk ook maar praten over de kinderopvang in Nederland. Deze week ging de Tweede Kamer akkoord met de nieuwe Wet op de kinderopvang, waarmee nagenoeg alle kwaliteitsregels worden losgelaten. De markt (lees: de ondernemers in de kinderopvang) mag zélf de kwaliteit gaan bepalen, de overheid trekt zich terug. Terecht lieten PvdA en GroenLinks in de Kamer geen spaan heel van het gemak waarmee minister De Geus de kwaliteit te grabbel gooide. De ellende is begonnen toen de kinderopvang overging van het ministerie van VWS naar dat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de kinderopvang verworden tot niets meer dan een arbeidsmarktinstrument, gaf De Geus met droge ogen toe: ‘Ik ben geen minister van pedagogische zaken.’ We wisten al dat dit kabinet niets geeft om de mensen in de marges van de samenleving: vluchtelingen, gehandicapten, ouderen, mensen zonder baan. Aan dat rijtje kunnen nu ook de allerjongsten worden toegevoegd. Wie tot een kwetsbare groep behoort, heeft pech gehad. De overheid is in dit land geen schild voor de zwakken meer.