22.4.04

Bijstand en IJsseldijk

Gisteravond een goede bijeenkomst gehad met partijgenoten uit de Krimpenerwaard. Onderwerp: de Wet werk en bijstand (Wwb). Een gedrocht van een wet, daar waren we het allemaal over eens. Maar wel een gedrocht dat vérgaande gevolgen heeft voor de mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. De wet is in september al door de Tweede Kamer aangenomen, het is nu aan gemeenten om er een lokale invulling aan te geven. De gemeenteraden moeten redden wat er te redden valt. Een gevoelig en lastig onderwerp, waar de PvdA een historische verantwoordelijkheid voor heeft. Dat schept verplichtingen.

Vanavond gemeenteraad, met eindelijk besluitvorming over het bestemmingsplan IJsseldijk Noord. Pijnpunten genoeg: Vis Baggerwerken, illegaal en met geen stok weg te krijgen, ondanks dwangsommen en gerechtelijke uitspraken. Hoezo handhaving? De Schanspolder, een prachtige locatie voor een idyllische begraafplaats in een parkachtige omgeving. Jammer dat de provincie eigenaar is en daar alleen maar natuurontwikkeling wil. Volgens mij sluiten beide functies elkaar niet uit. En Houthandel Heuvelman, een bedrijf dat eigenlijk veel te groot is voor Ouderkerk en van het college toch nog verder mag groeien, zij het onder voorwaarden. Maar wie bepaalt of aan die voorwaarden wordt voldaan? Wat mij betreft niet het college, maar de raad.

PS: Las vanmorgen in Rijn en Gouwe dat in Gouda al over een vierde brede school wordt nagedacht. En wij maar moeilijk doen over die ene in Gouderak.