29.5.05

Raadslid.Nee

Zaterdag 4 juni wordt de vereniging Raadslid.Nu officieel opgericht. Raadslid.Nu wordt een landelijke vereniging van gemeenteraadsleden. Het heeft iets dubbels: gemeenteraadsleden moeten zich natuurlijk in de eerste plaats met hun eigen gemeente bezighouden, een landelijke vereniging past daar niet bij. En waarom zou je lid worden? Om informatie te krijgen over hoe je als raadslid moet functioneren? Om meer te weten te komen over je rechten en plichten als raadslid? Om te leren hoe je anderen van je mening moet overtuigen of hoe je een meerderheid voor jouw ideeën moet krijgen? Ik vind het maar onzinnig. Alle informatie die je nodig hebt om als raadslid te kunnen functioneren is al lang en breed beschikbaar. Iedere partij heeft wel een landelijke organisatie die raadsleden ondersteunt en desgewenst opleidt, er is een speciale website waar je alles over de positie van raadsleden in het dualistisch bestel kunt lezen en je hebt natuurlijk de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar raadsleden ook met vragen terechtkunnen. En alle gemeenteraden hebben een griffier, die er juist is om raadsleden met raad en daad terzijde staan. Nee, ik zie de meerwaarde van Raadslid.Nu niet. Ik begrijp ook niet dat er raadsleden zijn die nog tijd over hebben om zich hierin te verdiepen, ledenvergaderingen willen bijwonen en ook nog eens de contributie van 25 euro willen betalen. Of krijgen ze dat vergoed van hun gemeente, wat in feite er op neerkomt dat de burgers betalen voor iets volstrekts overbodigs? De oprichting van Raadslid.Nu is een nieuwe stap in de richting van professionele raadsleden. Een slechte ontwikkeling, raadsleden horen midden in de gemeenschap te staan. Dáár moeten ze lid van zijn, niet van de zoveelste club die zegt voor hun belangen op te komen. Een beetje raadslid kan dat zelf wel, al dan niet met behulp van zijn achterliggende partijorganisatie.

19.5.05

Vertrouwen

Gelezen:
Vertrouwen in Balkenende II op historisch dieptepunt
Het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet Balkenende II is gedaald tot een historisch dieptepunt, zo blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in samenwerking met PM heeft verricht naar het vertrouwen in het kabinet en de bekendheid van de afzonderlijke bewindslieden. Slechts negentien procent van de ondervraagden geeft aan veel vertrouwen te hebben in het huidige CDA-VVD-D66-kabinet.
Ze maken het er ook zelf naar. Los van het beleid, dat niet deugt, de optredens van de bewindslieden zijn ook bespottelijk. Neem Zalm, die eerst zegt dat hij er niet over piekert om te gaan folderen voor de Europese Grondwet (‘Dat is niks voor mij’) en een week later toch de straat op gaat, omdat het aantal nee-stemmers wel erg groot dreigt te worden. Of Brinkhorst (de man die wil dat we allemaal doorwerken tot we van ouderdom dood neervallen), die nu roept dat hij tegen dit referendum is. Hij is van D66, de partij die het initiatief heeft genomen!
O, wat zijn ze allemaal bang voor de uitslag van het referendum. En dus gooien ze er nog maar een paar miljoen gemeenschapsgeld tegenaan om ons tot een ‘ja-stem’ te bewegen. De bevolking heeft geen vertrouwen meer in het kabinet, veel erger is dat het kabinet blijkbaar ook geen vertrouwen heeft in de eigen oordeelsvorming van de bevolking. Volgens de politieke barometer mag dit kabinet nog maar op 57 zetels rekenen. Ter vergelijking: links (PvdA-SP-GroenLinks) staat op 76 zetels, een meerderheid dus. Een kabinet dat zo weinig draagvlak heeft, moet zo snel mogelijk worden weggestuurd. Misschien dat een massaal ‘nee’ op 1 juni daar een bijdrage aan kan leveren.

13.5.05

Vogels

Voor mijn werk moet ik alle kranten lezen. Dus ook de Telegraaf. En daar staan altijd wel opzienbarende stukjes in. Zo ook vandaag. Een familie in Kootsterstille (Friesland) moet voor de rechter komen omdat ze een buizerdnest uit een boom heeft gehaald en de eieren heeft vernietigd. Want de buizerd zou zich nogal agressief gedragen en rakelings over de hoofden van de kinderen scheren. En nu is de familie boos dat de Algemene Inspectiedienst voor Dieren haar voor de rechter sleept.
Tja, boontje komt om z’n loontje. Je moet met je fikken van beschermde dieren afblijven en zeker in de broedtijd. Ze zijn niet voor niets beschermd. Die familie mag blij zijn dat ze een buizerd in de achtertuin hebben. Hoe dichter je bij de natuur bent, hoe beter, zou ik zeggen. Bij mij in de buurt zit ook een buizerdnest. Ik mag daar graag langs fietsen om met de verrekijker naar jong leven te speuren.
Gisteravond verving ik mijn fractiegenoot Ralph in de commissie Financiën en Economische Zaken. Te gast waren de Gouderakse middenstandsvereniging en de Ondernemerskring Ouderkerk. Ondernemers praten ieder jaar met de politiek over wat hen bezighoudt. Een goede zaak, misschien moet ik dat in de commissie Welzijn ook maar eens introduceren voor het verenigingsleven.
Voor de verandering kwamen ook in deze anders zo gortdroge de vogels ter sprake. Het ging over het bedrijventerrein in de Veerstalblokpolder, dat er moet komen zodra de Zuidwestelijke Randweg er ligt. Zo’n terrein willen de ondernemers graag, maar een van de aanwezigen zei dat ‘de vogeltjes daar misschien anders over denken.’ Maar vogeltjes kunnen niet praten, daar hebben ze menselijke belangenbehartigers voor nodig. In dit geval de PvdA, want die wil dat het bedrijventerrein niet in het Veerstalblok komt, maar op een bestaand bedrijventerrein in Moordrecht. En dat wil niet alleen de PvdA, ook de Goudse politiek heeft daar wel oren naar. Want ook Gouda wil de stadsrand bij de Krimpenerwaard groen houden. Daar moeten we dus aan gaan werken.
Jammer alleen, dat in Ouderkerk alle andere partijen daar een beetje lacherig over doen. Zij redeneren: we hebben ooit een convenant gesloten met Gouda dat daar een bedrijventerrein komt, dus dat moet dan ook gebeuren. Maar als ook Gouda dat convenant op dat punt wil openbreken, en als we daarmee de Veerstalblokpolder nog een beetje groen kunnen houden, en als we kunnen uitonderhandelen dat we in Moordrecht een Ouderkerkse enclave kunnen realiseren (mét eigen inkomsten natuurlijk, dat spreekt!), waarom zouden we het dan niet proberen?