19.5.05

Vertrouwen

Gelezen:
Vertrouwen in Balkenende II op historisch dieptepunt
Het vertrouwen van Nederlanders in het kabinet Balkenende II is gedaald tot een historisch dieptepunt, zo blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO in samenwerking met PM heeft verricht naar het vertrouwen in het kabinet en de bekendheid van de afzonderlijke bewindslieden. Slechts negentien procent van de ondervraagden geeft aan veel vertrouwen te hebben in het huidige CDA-VVD-D66-kabinet.
Ze maken het er ook zelf naar. Los van het beleid, dat niet deugt, de optredens van de bewindslieden zijn ook bespottelijk. Neem Zalm, die eerst zegt dat hij er niet over piekert om te gaan folderen voor de Europese Grondwet (‘Dat is niks voor mij’) en een week later toch de straat op gaat, omdat het aantal nee-stemmers wel erg groot dreigt te worden. Of Brinkhorst (de man die wil dat we allemaal doorwerken tot we van ouderdom dood neervallen), die nu roept dat hij tegen dit referendum is. Hij is van D66, de partij die het initiatief heeft genomen!
O, wat zijn ze allemaal bang voor de uitslag van het referendum. En dus gooien ze er nog maar een paar miljoen gemeenschapsgeld tegenaan om ons tot een ‘ja-stem’ te bewegen. De bevolking heeft geen vertrouwen meer in het kabinet, veel erger is dat het kabinet blijkbaar ook geen vertrouwen heeft in de eigen oordeelsvorming van de bevolking. Volgens de politieke barometer mag dit kabinet nog maar op 57 zetels rekenen. Ter vergelijking: links (PvdA-SP-GroenLinks) staat op 76 zetels, een meerderheid dus. Een kabinet dat zo weinig draagvlak heeft, moet zo snel mogelijk worden weggestuurd. Misschien dat een massaal ‘nee’ op 1 juni daar een bijdrage aan kan leveren.

Geen opmerkingen: