16.5.04

Ruimte

Dit weekend stond in NRC een goed stuk van de schrijver Willem van Toorn over de Nota Ruimte van het kabinet-Balkenende. Mij uit het hart gegrepen. Wat wil het kabinet: vooral (economisch) groeien, en dat kost ruimte. Hoe die ruimte moet worden ingevuld laat het kabinet vooral over aan de provincies en de gemeenten. Die verantwoordelijkheid kunnen provincies en gemeenten niet aan, schrijft Van Toorn – en ik ben dat met hem eens. ‘De deur’, aldus Van Toorn, ‘wordt opengezet voor de handige lokale lobbyisten, de projectontwikkelaar die met de wethouder in de herenclub zit’. Hóe belangrijk ik het ook vind dat gemeenten zelf kunnen beslissen over de invulling van de publieke ruimte, ik was maar wat blij dat er ooit een minister Pronk was die zei: tot hier en niet verder. Maar Pronk is er niet meer, en de PvdA in de Kamer mag roepen wat ze wil maar zo lang CDA, VVD en D66 het voortbestaan van dit kabinet tot allerhoogste doel blijven verklaren, wordt naar de Kamerminderheid niet geluisterd. De arrogantie van de macht, heet dat – terwijl in opiniepeilingen dit kabinet al lang niet meer op een meerderheid kan rekenen.

Geen opmerkingen: