24.5.04

Bomen

Je kon de reactie voorspellen. Amper twee dagen nadat op de A12 bij Reeuwijk een auto tegen een boom is gereden, pleit de plaatselijke wethouder voor het rooien van bomen langs snelwegen. Zijn die bomen dan de schuld van het ongeval? Die wethouder is een typisch voorbeeld van de Nederlandse regelzucht, waarmee ieder risico uit de samenleving wordt geweerd. Scouts mogen alleen nog maar kabelbanen bouwen als er rubberen tegels onder liggen (want dat staat in het speeltoestellenbesluit). Waar haal je in een bos rubberen tegels vandaan? Hangt er een tak over het voetpad? Afzagen, of liever nog: de boom omhakken want de wortels zorgen ook al voor scheve tegels. Wat is dat toch voor een merkwaardige overbezorgdheid van de overheid? In Frankrijk staan de platanen in de berm van de Route Nationale en word je als automobilist wel gedwongen je snelheid aan te passen. In Zuid-Europese landen moet je als wandelaar steeds van het trottoir af en je leven wagen op een drukke weg, omdat er een boom in de weg staat. In Duitsland sponsoren ziektekostenverzekeraars gevaarlijke en uitdagende speeltoestellen, omdat kinderen hiermee leren omgaan met risico’s en op latere leeftijd minder kwetsbaar zijn. Waarom kan dat hier allemaal niet? Burgers hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid? Laat de overheid daar de burgers op aanspreken, in plaats van gelijk bomen te gaan rooien.

Geen opmerkingen: