24.5.04

Krediet

Ik zeg het maar vast bij voorbaat: als wethouder Leo Barth de euvele moed heeft om de gemeenteraad om extra geld te vragen voor onderzoek naar de milieueffecten van de Zuidwestelijke Randweg, dan ga ik daar dwars voor liggen. Waarom dit schot voor de boeg? Omdat het Goudse college van B en W de raad een krediet van 310.000 euro heeft gevraagd om de aanvulling op de milieueffectrapportage te kunnen betalen (zie dit bericht). Als ik de Goudse raad ongevraagd mag adviseren: doe het níet. Want waarom is die aanvulling op de MER nodig? Omdat het eerste rapport niet deugde en door een onafhankelijke commissie van deskundigen een jaar geleden van tafel is geveegd (zie dit advies). En wie waren daarvoor verantwoordelijk? De opdrachtgevers, zijnde de gemeenten Gouda en Ouderkerk en de provincie Zuid-Holland. Zij hadden nóóit akkoord moeten gaan met die MER en gelijk al een beter rapport moeten laten opstellen. Maar ze weigerden te luisteren naar de vele signalen dat de MER niet deugde. En dan nu om extra geld vragen? Kom nou, de colleges hebben gewoon hun werk niet goed gedaan. Dat kan gebeuren, maar kom dan nu niet bedelen bij de raad. Het geld dat nu nodig zou zijn voor die aanvulling op de MER kan veel beter worden besteed. Dan maar geen MER, en dus ook geen randweg. Vind ik ook niet erg.

Geen opmerkingen: