8.6.04

Goed nieuws

Goed nieuws voor Gouderak deze week. Gisteravond besloot de commissie Welzijn en Onderwijs in meerderheid, de gemeenteraad positief te adviseren over de bouw van een multifunctioneel gebouw. Daarmee moeten de huisvestingsproblemen van vier belangrijke plaatselijke organisaties straks tot een einde behoren: de beide basisscholen, de peuterspeelzaal en de openbare bibliotheek. En, nog veel belangrijker: het dorp kan door zo’n gebouw een geweldige impuls krijgen. Niet alleen omdat het voorzieningenniveau op een hoger niveau wordt getild, maar ook omdat er aantrekkelijke locaties vrijkomen voor woningbouw en andere (gezondheids?)voorzieningen. Een stap in de goede richting dus.
Het andere goede nieuws is, dat de provincie Zuid-Holland ruim tienduizend euro subsidie heeft toegekend aan het Infopunt Zellingwijk. Dit is een adres in de Dorpsstraat waar bewoners van Gouderak terechtkunnen met vragen over de herontwikkeling van de wijk. Eindelijk, na twintig jaar, lijkt er schot in dit project te zitten. En eindelijk is ook duidelijk waar de Gouderakkers hun vragen en opmerkingen kwijt kunnen. Terecht zegt de provincie, dat dit Infopunt het dorpsklimaat ten goede komt.
Vandaag was ik bij het congres van de VNG in Zaanstad, waar ik minister Thom de Graaf van bestuurlijke vernieuwing een pleidooi hoorde voeren over de nieuwe overheid. Dat is een overheid die luistert naar haar burgers: ‘Kijk naar oplossingen die burgers zélf aandragen’, zei hij. ‘Een open houding past bij een zich vernieuwend bestuur.’ Hij noemde het voorbeeld van een straat die ’s avonds laat nogal last had van geluid van jongeren. De bewoners spraken onderling af, dat het vanaf negen uur ’s avonds stil moet zijn. Ze vroegen de gemeente om een klok, die konden ze dan opvallend neerzetten zodat iedereen wist wanneer het tijd was om wat rustiger aan te doen. Een goed idee, vond de gemeente. Drie jaar later was er nog geen klok. ‘Weg vertrouwen in de overheid’, zei De Graaf.
Ik zou me zo kunnen voorstellen, de bestuurlijke cultuur hier een beetje kennende, dat iets dergelijks ook in Ouderkerk kan gebeuren. Volgende week gaan we met de bewoners van mijn straat rond de tafel te zitten om te kijken hoe we onze straat opnieuw willen inrichten als die over een paar maanden wordt opgehoogd. Ben benieuwd hoe de gemeente met onze voorstellen zal omgaan. Serieus toch zeker? Ouderkerk zal toch ook niet volgend jaar in een speech van een minister genoemd willen worden als een gemeente, die niet heeft begrepen hoe zij zich hoort te gedragen?

Geen opmerkingen: