7.6.04

Achtertuin

Gesproken met bewoners van de Boezemsingel in Gouderak. Zij maken zich, begrijpelijk, zorgen over de mogelijke komst van een multifunctioneel gebouw in hun ‘achtertuin’. Het gesprek maakte weer eens duidelijk hoe snel misverstanden kunnen ontstaan en hoe belangrijk zorgvuldige communicatie is. Er zouden al tekeningen zijn, het gebouw zou op een paar meter afstand van de tuinen van de Boezemsingel komen. Indianenverhalen waarvan ik niet weet hoe ze in de wereld zijn gekomen. Inderdaad, er waren wat schetsen van architecten, maar die waren meer bedoeld om te kijken wat er mogelijk is en voor welke prijs. De tekeningen díe er waren, zijn echter al weer van tafel. Eerst de locatiekeuze, dan de uitwerking. Als zo’n gebouw er komt – en daar beslist de gemeenteraad over een paar weken over – dan moet natuurlijk met de omwonenden overlegd worden hoe dat eruit gaat zien, wat het betekent voor hun uitzicht en rust en hoe problemen kunnen worden opgelost. Dat is in Ouderkerk aan den IJssel bij De Spil ook gelukt, dat moet in Gouderak ook kunnen. Omdat ik de betrokkenheid van de omwonenden belangrijk vind, heb ik, als voorzitter van de commissie waarin een advies wordt geformuleerd voor de gemeenteraad, hen uitgenodigd de commissievergadering van vanavond bij te wonen. Het wordt een belangrijke avond. Het advies zal zwaar wegen bij de uiteindelijke besluitvorming door de gemeenteraad. Er staat veel op het spel: de toekomst van het onderwijs, van het peuterspeelzaalwerk, van de openbare bibliotheek – misschien zelfs van de leefbaarheid van het dorp. Vanavond, acht uur, in het Dorpshuis.

Geen opmerkingen: