3.6.04

Communicatie

Gisteravond Leen van Winden vervangen in de commissie VROM. Die commissie heeft een reputatie op te houden: meestal gaan de vergaderingen tot laat in de avond door, maar nu viel de hamer rond tien uur al voor het laatst. Dat kwam me goed uit, kon ik de commissie Financiën van vanavond nog een beetje voorbereiden, waar ik Ralph Brieskorn vervang. Lastig, die vakanties en werkverplichtingen. Maar volgende week mag Leen in mijn plaats naar ABZ!
In VROM uitgebreid stilgestaan bij de communicatie tussen college en burgers over het bouwplan op het voormalig Spiritterrein, achter de Burg. De Zeeuwlaan. Als iets duidelijk werd, is dat wethouder Leo Barth en de bewoners die bezwaar maken tegen de bouwplannen de afspraken heel verschillend interpreteren. Dat komt ervan als je niets op papier vastlegt. En voor de raad/commissie is het daardoor heel moeilijk te controleren of het college wel juist heeft gehandeld. Misschien wel naar de letter van de wet, maar in ieder geval niet zorgvuldig. Dat moet echt veranderen. Als je afspraken niet vastlegt, kan je ook nergens op terugvallen. Juist voor een overheid is het belangrijk om aan dossiervorming te doen, omdat de raad of de individuele burger altijd moet kunnen controleren of zij consistent en fatsoenlijk heeft gehandeld – ook achteraf!
Vanavond dus Financiën, met een heikele agenda: de herinrichting van de raadszaal die 55 procent duurder wordt dan we eerst dachten (70.000 in plaats van 45.000 euro), en de uitbreiding van de Kon. Wilhelminaschool waarvoor het college ineens een krediet vraagt zonder dat daar ooit eerder in de raad over is gesproken. Ik verheug me er nu al op, maar vrees dat het deze keer wél laat wordt.

Geen opmerkingen: