10.2.05

Regen en wind

Het regende en waaide vanmorgen. Ook in het bushokje in Gouderak. Terwijl je van een bushokje toch enige beschutting mag verwachten. Maar niet in dit bushokje. Al anderhalve maand niet. Tijdens de jaarwisseling werd het bushokje opgeblazen en nog altijd is het niet gerepareerd. Waarom niet? Wie is hiervoor verantwoordelijk? De jure wellicht Connexxion, de facto natuurlijk de gemeente. Want die moet zorgen voor een nette openbare ruimte en daar past een vernield bushokje niet in. De ene vernieling lokt de andere uit. Als de gemeente vernielingen niet snel herstelt, ligt verdere verloedering van het dorp op de loer. Daarom moet de gemeente snel zorgen voor reparatie. Doet de eigenaar van het bushokje het niet, dan moet de gemeente het doen. En de rekening neerleggen waar ze hoort. Zo simpel is het. Maar kennelijk denkt het college daar anders over. Daarom heb ik er maar schriftelijke vragen over gesteld, want mondelinge vragen werken blijkbaar niet. Nu maar hopen dat het college die vragen serieus neemt. Want echt, kleine ergernissen mag je niet negeren. De inwoners van een dorp vinden dit soort zaken niet minder belangrijk dan ver-van-hun-bed discussies over intergemeentelijke samenwerking. Hondenpoep, verzakte stoeptegels, vernielde bushokjes – als een gemeente daar al niets aan kan doen, dan staat de uitkomst van de bestuurskrachtmeting bij voorbaat vast.

Geen opmerkingen: