27.5.09

Raar

Raar, dat Schoonhoven.
Het advies van de commissie-Leemhuis lag nog maar net op straat of burgemeester en wethouders van die stad lieten al weten er heel ‘content’ over te zijn. Da’s leuk en aardig, maar veel interessanter is natuurlijk wat het hoogste orgaan van de gemeente ervan vindt: de gemeenteraad. En die is helemaal niet zo ‘content’.
Als er binnen de gemeente al tweespalt is over zoiets wezenlijks als de eigen toekomst, dan is het niet verwonderlijk dat de samenwerking tussen de gemeenten in de Krimpenerwaard ook niet zo soepel verloopt – om het voorzichtig uit te drukken.
Juist nu, nu we er in Rotterdam-Rijnmond een gezamenlijke vijand bij hebben gekregen, was het goed geweest als de K5-gemeenten eensgezind stelling hadden genomen en hadden gezegd: ‘Dat nooit, dan nog liever een K5-gemeente’. Maar nee, in plaats daarvan schieten we weer alle kanten uit. Het college van Schoonhoven zegt het een, de raad vindt iets anders en vandaag gooide Nederlek daar nog eens een persbericht overheen waarin a) de vloer werd aangeveegd met het rapport van Leemhuis en b) nog eens werd benadrukt dat Nederlek toch echt als zelfstandige gemeente verder wil.
Een achterhoedegevecht, heet dat.
En nu lees ik in het AD dat Gemeentebelang, de lokale partij van Schoonhoven, ook zelfstandig wil blijven (logisch, zelfstandigheid is haar bestaansrecht) - maar wél één ambtelijk apparaat voor alle K5-gemeenten wil.
Niet bijster origineel. Zelf heb ik heel lang geleden deze variant al eens geopperd en ik herinner me dat in Ouderkerk ook het CDA hiervoor heeft gepleit. Een beetje laat ook, deze ultieme poging van Gemeentebelang om het eigen vege lijf te redden. Waarom niet eerder hiermee gekomen en geprobeerd hier steun voor te krijgen? Een paar weken vóór Gedeputeerde Staten de hamer laten vallen op het besluit over de toekomst van de Krimpenerwaard is het echt naïef om te denken dat dit soort voorstellen nog enige kans maakt.
Vreemd trouwens dat dit geluid uit Schoonhoven komt, uitgerekend de dwarsligger in de K5 bij de samenwerking op het gebied van Sociale Zaken. Sociale Zaken is een van de terreinen waar inderdaad de ambtenaren van de diverse gemeenten bij elkaar zijn gebracht en werken in opdracht van de vijf verschillende gemeenten – precies zoals Gemeentebelang wil. Maar Schoonhoven was daar helemaal niet zo ‘content’ mee en voer als het even uitkwam een eigen koers. Als deze werkwijze op dat ene terrein al niet kan, zou het dan wel lukken als we álle ambtenaren bij elkaar huisvesten?
Ik heb me een tijdje geleden ook eens verdiept in die shared service centers waar Gemeentebelang nu ineens zo gecharmeerd van is. Wil zoiets succesvol zijn, dan moet er toch in de allereerste plaats sprake zijn van vertrouwen tussen de deelnemende gemeenten. Je gaat toch de organisaties met elkaar verknopen en als je elkaar dan niet voor honderd procent vertrouwt, dan is zo’n centrum tot mislukken gedoemd. En als er iets niet is tussen de K5-gemeenten, dan is dat wel vertrouwen.
Nog een bezwaar: een shared service center betekent een verdere professionalisering van het ambtelijk apparaat. Dat is prachtig, maar het is ook noodzakelijk dat de bestuurlijke organisaties in die professionalisering meegaan. Doen zij dat niet, dan zullen zij worden overvleugeld door de ambtenaren en dat is het laatste wat we - uit democratisch oogpunt - willen.
Ik zie de huidige gemeentebesturen die kwaliteitslag nog niet maken. De oprispingen die Leemhuis tot nu toe losmaakt, wijzen eerder op een hopeloos amateurisme.

1 opmerking:

Jan Beugelaar zei

Beste Leo,

Ik weet dat een herindelingproces een emotioneel proces is. En dat het hart (zelfstandig, dicht bij de burgers blijven) en het hoofd ( het beste voor bewoners en gebied willen) tegenstrijdige signalen kunnen uitzenden. En dat die inwendige strijd bij veel mensen de blik op de realiteit vertroebelt. Maar bij jou had ik dat niet verwacht. En daarom reageer ik op je overigens nog steeds zeer gewaarde weblog.

De reactie van het college van Schoonhoven was genuanceerder dan je meldt. Content met de helderheid van het rapport. En herkenning in de noodzaak tot herindeling en de bestuurlijke houtgreep. Maar niet content met de het loslaten van de banden met Gouda en de vertraging die dat kan opleveren. En volgens mij zitten we dan (PVDA Ouderkerk en college Schoonhoven) op dezelfde lijn. Waarom het college schriftelijk reageerde was simpel. We waren niet bij de presentatie van het rapport door een commissie vergadering. En bestuurders en college-vertegenwoordigers van andere K5 gemeenten wel. En die werden vrijelijk ondervraagd en geciteerd door de pers.

Drie fracties in de raad van Schoonhoven delen overigens de mening van het college (Groen Links, VVD en PVDA). En je weet dat we een minderheidscollege PVDA – VVD hebben.

Maar wat mij steekt is je opmerking over Sociale Zaken. Een oude koe. Ik ben nooit tegenstander van Sociale Zaken geweest. Wel was ik van mening dat de dienstverlening beter moest. En dat is die nu op vele fronten. Maar nog belangrijker: het re-integratie beleid en armoede beleid had niet het niveau dat nodig was voor de inwoners van Schoonhoven en de Krimpenerwaard. Daarom hield Schoonhoven vast aan haar eigen re-integratie beleid. Dat overigens nu door de hele K5 is overgenomen. En succesvol. Wij hebben ruim 30% uitstroom uit de WWB gerealiseerd. En het armoedebeleid is opnieuw geformuleerd. En mede door de inbreng vooraf door alle PVDA fracties een goed sterk en sociaal beleid.

Ik heb niet liever een K5 gemeente (binnen de huidige Midden Holland en Gouda structuren) als tegenreactie tegen Krimpen aan de IJssel en Rotterdam Rijnmond, maar omdat ik er van overtuigd ben dat het voor de inwoners het beste is.

En volgens mij zijn we het dan – weer – met elkaar eens.